Gewasbeschermingsmiddelen

Callcenter (02 524 97 97) tot 1 juli 2024 telefonisch niet bereikbaar

U kan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten contacteren via het online contactformulier of via fytoweb@health.fgov.be. Vragen zullen zo snel mogelijk worden beantwoord.

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

De middelen PROPULSE (10245P/B), YEARLING (11190P/B), PROPYRAM 250 SE (24740P/P) en INTER BLAST (32535 P/P) zijn toegelaten voor gebruik tegen Cercospora- bladvlekkenziekte, echte meeldauw, Ramularia-bladvlekkenziekte, roest en Stemphylium in suikerbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/07/2024 tot en met 28/10/2024.
De middelen BENEVIA (10762P/B), INTER CYANTRIL OD (32533P/P) en CYANPRO (1373P/P) zijn toegelaten voor gebruik tegen aspergekevers, Drosophila suzukii, koolvlieg, mineervliegen, trips, uienvlieg en wortelvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2024 tot en met 28/09/2024.