Gewasbeschermingsmiddelen

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

29/07/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw in vicia-bonen  (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (groengeoogst, zonder peul) en in groengeoogste erwten (zonder peul) voor een termijn van 120 dagen vanaf 28/07/2021 tot en met 28/10/2021.

28/07/2021

Momenteel verlopen een aantal aanpassingen aan de website wegens overschakeling naar een nieuw informaticasysteem. We proberen het effect voor de bezoekers zo beperkt mogelijk te houden.

23/07/2021

Het gebruik van sommige gewasbeschermingsmiddelen op basis van koper is vanaf 2022 niet meer toegelaten in een aantal teelten.

22/07/2021

Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik worden soms verhandeld in combinatieverpakkingen die dan aangeduid worden als twin pack of combipack. Ieder verhandeld product moet op voorhand toegelaten worden maar toelating van de gecombineerde verpakking is daarom niet altijd nodig.

13/07/2021

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/08/2021 tot en met 12/12/2021.

05/07/2021

Le produit PROFUME (9431P/B) est autorisé pour l’usage contre les organismes nuisibles des végétaux (organismes de quarantaine en Belgique ou dans un autre état) en fret maritime/cargaison maritime pour une durée de 120 jours à partir du 01/09/2021 jusqu’au 29/12/2021 inclus.