Gewasbeschermingsmiddelen

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

15/05/2023

Bij behandelingen met gewasbeschermingsmiddelen vóór het planten en na de oogst moet de geldende gewestelijke wetgeving rond het beheer van effluenten die gewasbeschermingsmiddelen bevatten worden nageleefd om de risico’s van lozing in het milieu te beperken. Dit zal voortaan worden vermeld worden op de etiketten van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

09/05/2023

Het middel MINECTO ONE (11119P/B) op basis van cyantraniliprole is toegelaten voor gebruik tegen aspergekevers, koolvlieg, mineervliegen, preivlieg/uienvlieg, trips en wortelvlieg in diverse teelten in open lucht vanaf 10/05/2023 tot en met 31/07/2023.

09/05/2023

De toelating van het middel ANTI-SCHUIM/ANTI-MOUSSE (10118P/B) wordt niet verlengd op vraag van de toelatingshouder.

09/05/2023

De toelating van het middel VYDATE 10 G (6591P/B) wordt niet verlengd.

08/05/2023

De middelen BENEVIA (10762P/B) en CYANPRO (1373P/P) zijn toegelaten voor gebruik in open lucht tegen aspergekevers, Drosophila suzukii, koolvlieg, mineervliegen, trips, uienvlieg en wortelvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2023 tot en met 28/09/2023.