Gewasbeschermingsmiddelen

Aanpassingen aan de toelatingsaktes

Momenteel worden de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen overgeplaatst naar een nieuwe database. Hierdoor zijn er aanpassingen nodig aan de toelatingen zelf. Dit betekent dat er tijdelijk kleine verschillen kunnen zijn tussen de pdf-versie van de toelatingen zelf en de gegevens in de zoekmodule.
Voor toelatingshouders leggen we hier uit over welke aanpassingen het precies gaat.

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel QUIZELCO (1225P/P)wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTERPENCO (1304P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel ATTA-DIFLUCAN (1354P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

06/10/2022

De toelating van het middel ETHEPRO (7775P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

06/10/2022

De toelating van het middel PATRIOT (9207P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

04/10/2022

Het middel BIOX-M (9750P/B) is al toegelaten als kiemremmer voor heetverneveling in opgeslagen aardappelen, maar wordt nu tijdelijk ook toegelaten voor koudverneveling voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/11/2022 tot en met 28/02/2023.