Gewasbeschermingsmiddelen

Aanpassingen aan de toelatingsaktes

Momenteel worden de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen overgeplaatst naar een nieuwe database. Hierdoor zijn er aanpassingen nodig aan de toelatingen zelf. Dit betekent dat er tijdelijk kleine verschillen kunnen zijn tussen de pdf-versie van de toelatingen zelf en de gegevens in de zoekmodule.
Voor toelatingshouders leggen we hier uit over welke aanpassingen het precies gaat.

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

19/10/2021

In 2022 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

14/10/2021

De toepassingswijze van het gewasbeschermingsmiddel BIOX-M (9750P/B) als kiemremmer in aardappelen (na-oogst) werd aangepast voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/11/2021 tot en met 28/02/2022.

05/10/2021

De middelen GOZAI (9540P/B), KABUKI (9541P/B) en RAMOX (10924P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in appel- en perenbomen vanaf 05/10/2021 tot en met 02/02/2022.

28/09/2021

Het gebruik van de middelen SCELTA en DANISARABA 200 SC is niet langer toegestaan in appel- en perenbomen.

28/09/2021

De toelating van het middel ZAPPER (9170P/B) wordt ingetrokken.

20/09/2021

De toelating van het middel GRANUPOM (9198P/B) wordt niet verlengd.