Gewasbeschermingsmiddelen

Aanpassingen aan de toelatingsaktes

Momenteel worden de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen overgeplaatst naar een nieuwe database. Hierdoor zijn er aanpassingen nodig aan de toelatingen zelf. Dit betekent dat er tijdelijk kleine verschillen kunnen zijn tussen de pdf-versie van de toelatingen zelf en de gegevens in de zoekmodule.
Voor toelatingshouders leggen we hier uit over welke aanpassingen het precies gaat.

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

22/06/2022

De nationale richtlijnen voor vergunningen voor parallelhandel werden herzien en aangevuld met verduidelijkingen omtrent geldigheid van een vergunning, importverklaring, handelsbenaming en etiketteringsvoorschriften.

15/06/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

15/06/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spinetoram worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

10/06/2022

De toelatingen van de middelen BONTIMA (10201P/B), CEBARA (10202P/B), GIGANT (10830P/B), EMBRELIA (10880P/B) en REFLECT (10690P/B) worden ingetrokken.

07/06/2022

De toelating van het middel DIRANGO (9937P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

02/06/2022

Het middel VERIMARK (11192P/B) op basis van 200 g/l cyantraniliprole is toegelaten voor gebruik tegen bladluizen (aphididae) in komkommer en paprika onder bescherming, en tegen Tuta absoluta en witte vliegen (Bemisia tabaci, Trileurodes vaporariorum) in tomaat onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2022 tot en met 28/09/2022.