Gewasbeschermingsmiddelen

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

13/01/2021

De toelating van het middel FRUPICA (9128P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

07/01/2021

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van cyproconazool worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

22/12/2020

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 30/12/2020 tot en met 28/04/2021.

18/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel VSM SPIROTETRAMAT 100 SC (1173P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

De toelating van het middel op basis van diflubenzuron wordt ingetrokken naar aanleiding van het einde van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees vlak.

17/12/2020

De toelating van het middel GAUCHO 70 WS (8330P/B) wordt ingetrokken.