Gewasbeschermingsmiddelen

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

09/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CORBEL (7313P/B) wordt sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.

08/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ROCKET (9939P/B) wordt sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.

08/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CRUISER (9335P/B) wordt sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.

08/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ENVIDOR (9409P/B) en de vergunning voor parallelhandel voor het gewasbeschermingsmiddel ENVIDOR 240 SC (9409P/B) worden sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.

08/09/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen METEOR 369 SL (8559P/B) en MONDIUM (9718P/B) worden sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.

08/09/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen MOGETON (9710P/B), MOGETON ANTIMOUSSE/MOS (9711G/B), MOGETON ANTIMOUSSE/MOS WG (9866G/B) en MOGETON TOP (10439P/B) worden sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.