Gewasbeschermingsmiddelen

Aanpassingen aan de toelatingsaktes

Momenteel worden de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen overgeplaatst naar een nieuwe database. Hierdoor zijn er aanpassingen nodig aan de toelatingen zelf. Dit betekent dat er tijdelijk kleine verschillen kunnen zijn tussen de pdf-versie van de toelatingen zelf en de gegevens in de zoekmodule.
Voor toelatingshouders leggen we hier uit over welke aanpassingen het precies gaat.

Elektronisch indienen van dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen kunnen ingediend worden via het volgende e-mailadres: secret.div1@health.fgov.be. In de e-mail moet alle info duidelijk vermeld staan met verwijzing naar eventuele bijlagen. Extra informatie kan aangeleverd worden als bijlage bij de e-mail of via een ander kanaal (bv. een cloudsysteem). Dossiers die elektronisch zijn ingediend, moeten niet meer schriftelijk ingediend worden.

Nieuws

19/01/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel PYRIGUARD (1280P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

19/01/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel PROXSTORM (1256P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

19/01/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel ZOXIS (1276P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/01/2022

Neem tussen 17 januari en 20 maart 2022 deel aan het openbaar onderzoek over het programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden.

13/01/2022

De toelatingen van de middelen EXALT (10919P/B) en INTRANCE (10027P/B) worden aangepast naar aanleiding van de wijziging van de maximale residulimieten.

10/01/2022

De toelatingen van de middelen HERBI PRESS PRO (10822P/B), MOSS-PRESS (10711G/B) en MOSS-PRESS PRO (10652P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.