Informatie voor opleidingscentra en onderwijsinstellingen

Basisopleiding

Erkenning opleiding

De huidige diploma’s, getuigschriften, attesten en buitenlandse licenties die in aanmerking komen voor een fytolicentie kan u raadplegen via ‘Geldige diploma’s en getuigschriften‘.

De evaluatie (en organisatie) van de basisopleidingen gebeurt door de bevoegde overheid (gemeenschap/gewest). Bij vragen kan u uw bevoegde overheid contacteren.

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten neemt de erkende basisopleidingen op in de lijst van geldige diploma’s, getuigschriften en attesten en in het online aanvraagformulier.

Gegevensuitwisseling

Een online account laat een onderwijsinstelling/opleidingscentrum toe gegevens van geslaagde personen van een basisopleiding te melden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De personen die worden gemeld door hun onderwijsinstelling of opleidingscentrum zullen bij het indienen van hun individuele aanvraag via www.fytolicentie.be geen bewijs meer van hun diploma/getuigschrift/attest hoeven toe te voegen.

Elke onderwijsinstelling/opleidingscentrum of diens overkoepelende instantie moet beschikken over de nodige machtiging van de Privacycommissie m.b.t. het gebruiken en/of melden van het rijksregisternummer. Elke onderwijsinstelling of opleidingscentrum is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemelde gegevens!

In deze gids vindt u uitgebreide uitleg over onder andere: 

 • Toepassingsgebied
 • Aanvraag account
 • Beheer contactpersonen
 • Lijst van geslaagde personen melden
 • Historiek raadplegen

Gelieve het ‘Toepassingsgebied’ zorgvuldig door te nemen! Als gegevens worden gemeld aan de Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij; via Navo3 of xml) mogen ze NIET meer via de applicatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten worden gemeld.

Via ‘Geldige diploma’s en getuigschriften‘ vindt u de lijst van alle erkende basisopleidingen terug en hun respectievelijke codes.

Template oplaadformulier basisopleiding: template (csv).

Eventuele vragen kan u stellen via het online contactformulier, via fytolicentie@health.fgov.be of telefonisch via het nummer 02 524 97 97 (callcenter FOD).

Top ↑

Aanvullende opleiding

Erkenning vormingsactiviteit

De validatie en organisatie van vormingsactiviteiten valt onder de bevoegdheid van de gewesten. Bij vragen kan u het bevoegde gewest contacteren.

 • Vlaamse Overheid:

Opleidingen fytolicentie: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/fytolicentie/opleidingen-fytolicentie
Contact: Pascal Braekman
tel. 0474 72 00 49 - gewasbescherming@lv.vlaanderen.be

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Website wetgeving: https://leefmilieu.brussels/pro/diensten-en-aanvragen/erkenningen-en-registraties/de-fytolicentie
Website vormingen: https://www.nature-academy.brussels
E-mail: nature_academy@environnement.brussels
tel. 027 75 75 75 (callcenter Leefmilieu Brussel) - Henri Caulier

 • Waals Gewest:

Contact: Cellule phytolicence de l’asbl CORDER
Website: https://www.corder.be/fr/devenir-centre-de-formation
info@pwrp.be - formations.phytolicence.dgarne@spw.wallonie.be
tel. 010 47 37 54

Gegevensuitwisseling

Een online account laat een opleidingscentrum toe deelnemers van een vormingsactiviteit te melden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

Een fytolicentiehouder kan via zijn online account zijn gevolgde vormingsactiviteiten raadplegen. De verlenging van een fytolicentie is afhankelijk van het aantal gevolgde vormingsactiviteiten!

Elk opleidingscentrum of diens overkoepelende instantie moet beschikken over de nodige machtiging van de Privacycommissie m.b.t. het gebruiken en/of melden van het rijksregisternummer. Elk opleidingscentrum is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemelde gegevens!

In deze gids vindt u uitgebreide uitleg over onder andere: 

 • Toepassingsgebied
 • Aanvraag account
 • Beheer contactpersonen
 • Lijst van aanwezigen melden
 • Historiek raadplegen

Gelieve het ‘Toepassingsgebied’ zorgvuldig door te nemen! Als gegevens worden gemeld aan de Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij; via Navo3 of xml) mogen ze NIET meer via de applicatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten worden gemeld.

Template oplaadformulier aanvullende opleiding: template (csv).

Eventuele vragen kan u stellen via het online contactformulier, via fytolicentie@health.fgov.be of telefonisch via het nummer 02 524 97 97 (callcenter FOD).

Top ↑

Online account aanvragen

Vraag als onderwijsinstelling of opleidingscentrum een account aan via onderstaande knop:

Online account aanvragen

Top ↑

Online account raadplegen

Installeer een kaartlezer op uw computer en volg onderstaande stappen:

 • Steek uw identiteitskaart in de kaartlezer.
 • Klik hieronder op 'Aanmelden met mijn eID'.
 • Identificeer u via uw pincode.

 

Aanmelden met mijn eID

Aandacht!  Ondervindt u problemen/foutmeldingen tijdens het aanmelden? Raadpleeg http://eid.belgium.be.

Eventuele vragen kan u stellen via het online contactformulier, via fytolicentie@health.fgov.be of telefonisch via het nummer 02 524 97 97 (callcenter FOD).

Top ↑