Informatie voor opleidingscentra en onderwijsinstellingen

Basisopleiding

Erkenning opleiding

De huidige diploma’s, getuigschriften, attesten en buitenlandse licenties die in aanmerking komen voor een fytolicentie kan u raadplegen via ‘Geldige diploma’s en getuigschriften‘.

De evaluatie (en organisatie) van de basisopleidingen gebeurt door de bevoegde overheid (gemeenschap/gewest). Bij vragen kan u uw bevoegde overheid contacteren.

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen neemt de erkende basisopleidingen op in de lijst van geldige diploma’s, getuigschriften en attesten en in het online aanvraagformulier.

Gegevensuitwisseling

Een online account laat een onderwijsinstelling/opleidingscentrum toe gegevens van geslaagde personen van een basisopleiding te melden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen.

De personen die worden gemeld door hun onderwijsinstelling of opleidingscentrum zullen bij het indienen van hun individuele aanvraag via www.fytolicentie.be geen bewijs meer van hun diploma/getuigschrift/attest hoeven toe te voegen.

Elke onderwijsinstelling/opleidingscentrum of diens overkoepelende instantie moet beschikken over de nodige machtiging van de Privacycommissie m.b.t. het gebruiken en/of melden van het rijksregisternummer. Elke onderwijsinstelling of opleidingscentrum is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemelde gegevens!

In deze gids vindt u uitgebreide uitleg over

 • Toepassingsgebied
 • Aanvraag account
 • Beheer contactpersonen
 • Lijst van geslaagde personen melden
 • Historiek raadplegen

Gelieve het ‘Toepassingsgebied’ zorgvuldig door te nemen! Als gegevens worden gemeld aan de Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij; via Navo3 of xml) mogen ze NIET meer via de applicatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen worden gemeld.

Via ‘Geldige diploma’s en getuigschriften‘ vindt u de lijst van alle erkende basisopleidingen terug en hun respectievelijke codes.

Template oplaadformulier basisopleiding: template (csv).

Eventuele vragen kan u stellen via het online contactformulier, via fytolicentie@gezondheid.belgie.be of telefonisch via het nummer 02 524 97 97 (callcenter FOD).

Top ↑

Aanvullende opleiding

Erkenning vormingsactiviteit

De validatie en organisatie van vormingsactiviteiten valt onder de bevoegdheid van de gewesten. Bij vragen kan u het bevoegde gewest contacteren.

 • Vlaamse Overheid:

Opleidingen fytolicentie: lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie
Contact: mevrouw Annie Demeyere
annie.demeyere@lv.vlaanderen.be -  tel. 016 66 61 21

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Website: www.leefmilieu.brussels/fytolicentie
E-mail: phytolicence_fytolicentie@leefmilieu.irisnet.be
Tel: 027 75 75 75 (callcenter) - Julien Ruelle

 • Waals Gewest:

Comité Régional Phyto - www.crphyto.be
formations.phytolicence.dgarne@spw.wallonie.be - tel. 010 47 37 54

Gegevensuitwisseling

Een online account laat een opleidingscentrum toe deelnemers van een vormingsactiviteit te melden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen.

Een fytolicentiehouder kan via zijn online account zijn gevolgde vormingsactiviteiten raadplegen. De verlenging van een fytolicentie is afhankelijk van het aantal gevolgde vormingsactiviteiten!

Elk opleidingscentrum of diens overkoepelende instantie moet beschikken over de nodige machtiging van de Privacycommissie m.b.t. het gebruiken en/of melden van het rijksregisternummer. Elk opleidingscentrum is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemelde gegevens!

In deze gids vindt u uitgebreide uitleg over

 • Toepassingsgebied
 • Aanvraag account
 • Beheer contactpersonen
 • Lijst van aanwezigen melden
 • Historiek raadplegen

Gelieve het ‘Toepassingsgebied’ zorgvuldig door te nemen! Als gegevens worden gemeld aan de Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij; via Navo3 of xml) mogen ze NIET meer via de applicatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen worden gemeld.

Template oplaadformulier aanvullende opleiding: template (csv).

Eventuele vragen kan u stellen via het online contactformulier, via fytolicentie@gezondheid.belgie.be of telefonisch via het nummer 02 524 97 97 (callcenter FOD).

Top ↑

Online account aanvragen

Vraag als onderwijsinstelling of opleidingscentrum een account aan via onderstaande knop:

Online account aanvragen

Top ↑

Online account raadplegen

Installeer een kaartlezer op uw computer en volg onderstaande stappen:

 • Steek uw identiteitskaart in de kaartlezer.
 • Klik op onderstaande afbeelding.
 • Identificeer u via uw pincode.

 

Aanmelden met mijn eID

Aandacht!  Ondervindt u problemen/foutmeldingen tijdens het aanmelden? Raadpleeg http://eid.belgium.be en lees o.a. wat te doen indien je uw pincode bent vergeten, hoe je de laatste versie van de software kunt downloaden, hulp bij eventuele problemen met je browserinstellingen, hoe je eID te testen, ...'

Eventuele vragen kan u stellen via het online contactformulier, via fytolicentie@gezondheid.belgie.be of telefonisch via het nummer 02 524 97 97 (callcenter FOD).

Top ↑