Toelatingsprocedure

Elk gewasbeschermingsmiddel heeft een toelating nodig om op de Belgische markt te komen. Er zijn verschillende toelatingstypes en -procedures afhankelijk van de samenstelling (aard), gebruik en de herkomst van het middel. Toegelaten middelen moeten een goedgekeurde werkzame stof bevatten.

In deze sectie wordt informatie gegeven over de verschillende toelatingsprocedures. De details zijn te vinden in onze gids.

Aanvraag

Om een toelating te verkrijgen moet een aanvraag worden ingediend bij onze dienst. Alle aanvragen worden geëvalueerd volgens de huidige, relevante wettelijke en technische vereisten.

Procedure

De huidige toelatingsprocedure voor België wordt grotendeels omschreven in de Europese Verordening (EG) Nr. 1107/2009. Deze verordening beschrijft de nieuwe zonale procedure die van toepassing is sinds 14 juni 2011. De zonale procedure heeft betrekking op de meeste aanvragen.

Retributies

Voor de behandeling van een aanvraag wordt een retributie gevraagd. Retributies zijn afhankelijk van het aanvraagtype en dekken de administratieve kosten die nodig zijn voor de behandeling van een aanvraag.