Fytolicentie aanvragen

Hoe dien ik een aanvraag in?

Een online aanvraag is het eenvoudigst om in te dienen. Een online aanvraag wordt eveneens sneller verwerkt door onze dienst.

Een fytolicentie wordt uitsluitend toegekend aan meerderjarige natuurlijke personen, niet aan rechtspersonen. Een aanvraag moet dus worden ingediend in eigen naam.

Neem alvast uw rijksregisternummer en het ondernemings- en vestigingsnummer van uw professionele activiteit bij de hand als u hierover beschikt (zoals toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Een bewijs of kopie van uw diploma, getuigschrift of attest moet worden toegevoegd bij uw aanvraag (behalve indien uw onderwijsinstelling of opleidingscentrum uw slagen heeft gemeld aan de Dienst gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen). Zie ‘Geldige diploma’s en getuigschriften‘ voor een overzicht van de diploma’s/getuigschriften die in aanmerking komen.

U hebt geen eID (elektronische identiteitskaart) nodig om een aanvraag te kunnen indienen.

Top ↑

Geldige diploma’s en getuigschriften

De diploma’s en getuigschriften in de volgende lijst komen in aanmerking voor het aanvragen van een fytolicentie: geldige diploma’s en getuigschriften. In deze lijst vindt u ook meer informatie over buitenlandse diploma’s en licenties. 

In het geval dat u uw diploma langer dan 6 jaar geleden heeft behaald, moet u eerst deelnemen aan 2 (fytolicentie NP), 3 (fytolicentie P1), 4 (fytolicentie P2) of 6 (fytolicentie P3) aanvullende vormingsactiviteiten (zie ‘Aanvullende opleiding’). Enkel na het volgen van deze activiteiten kan uw fytolicentie worden afgeleverd.

Indien u niet beschikt over een geldig diploma of getuigschrift dient u via het naschools onderwijs deel te nemen aan de basisopleiding en/of het examen vooraleer u een fytolicentie kan aanvragen.

Alle informatie over basisopleidingen en/of examens (locatie, duur, inschrijving, …)  kan u raadplegen via onderstaande:

  • Vlaamse Overheid:

Opleidingen fytolicentie P1, P2, P3
Departement Landbouw & Visserij
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/fytolicentie/opleidingen-fytolicentie
Contact: Pascal Braekman
tel. 0474 72 00 49 - gewasbescherming@lv.vlaanderen.be

Opleidingen fytolicentie P1-P2 (Groenvoorziening), fytolicentie NP
Departement Werk & Economie – Departement Omgeving – VLAIO
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/fytolicentie-np
Contact: Vincent Burny
tel. 078 35 36 53 - Vincent.burny@syntrawest.be

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Website wetgeving: https://leefmilieu.brussels/pro/diensten-en-aanvragen/erkenningen-en-registraties/de-fytolicentie
Website vormingen: https://www.nature-academy.brussels
E-mail: nature_academy@environnement.brussels
tel. 027 75 75 75 (callcenter Leefmilieu Brussel) - Henri Caulier

  • Waals Gewest:

Opleidingen fytolicentie en evaluaties: https://www.corder.be/fr/phytolicence
Contact: Cellule phytolicence de l’asbl CORDER
info@pwrp.be - tel. 010 47 37 54

Top ↑

Online aanvraag

Klik op onderstaande knop en vul de gevraagde gegevens in.

Online aanvraag indienen

Geef uw e-mailadres op en ontvang alle informatie via e-mail (check ook uw spam inbox!).

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten communiceert bij voorkeur via e-mail! Door uw e-mailadres op te geven loopt u niet het risico om belangrijke informatie te missen en zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden van de fytolicentie-wetgeving en de verlenging van uw fytolicentie!

Na het indienen van uw aanvraag zal u een melding ontvangen (per e-mail of per post; naargelang uw keuze) van de goed- of afkeuring van uw aanvraag of de vraag om bijkomende informatie te bezorgen.

Voor professionele gebruikers (fytolicentie P1, P2 en Ps) is de fytolicentie kosteloos. Verdelers en voorlichters (fytolicentie NP en P3) moeten een retributie van 220 EUR betalen. Bepaalde medewerkers (niet-commerciële voorlichters) van instellingen die goedgekeurd werden door het Erkenningscomité (bv. bepaalde proefcentra, openbare instellingen) kunnen een vrijstelling van betaling verkrijgen. In dergelijk geval moet deze verklaring bij de aanvraag worden toegevoegd.

Een fytolicentie P3 kan worden stopgezet met pro rata terugbetaling van het resterende deel. Hiervoor moet u ons contacteren per e-mail via fytolicentie@health.fgov.be of via 02 524 97 97 (callcenter FOD Volksgezondheid).

Top ↑

Schriftelijke aanvraag

Het schriftelijk aanvraagformulier is beschikbaar als .docx of .pdf. Het aanvraagformulier kan u ook verkrijgen via het online contactformulierfytolicentie@health.fgov.be of 02 524 97 97 (callcenter FOD Volksgezondheid).

Een bewijs of kopie van uw diploma, getuigschrift of attest moet worden toegevoegd bij uw aanvraag!

Gelieve het ingevulde formulier per post te versturen naar ons adres. Na het indienen van uw aanvraag zal u per post (op uw officieel adres) of op het opgegeven e-mailadres een melding ontvangen van de goed- of afkeuring van uw aanvraag of de vraag om bijkomende informatie te bezorgen.

Meer informatie over de kostprijs van een fytolicentie kunt u vinden bij 'Online aanvraag'.

Top ↑

Meest gestelde vragen hierover

Een uitgebreide gids over de fytolicentie vindt u terug in ‘Gids fytolicentie‘. Naast onderstaande vragen vindt daar u talloze andere vragen terug.

  • Wat is de verwerkingsduur van een aanvraag? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.A.14.)

Een online aanvraag wordt verwerkt binnen de 10 werkdagen, een schriftelijke aanvraag binnen de 30 werkdagen.

Uw aanvraag wordt binnen deze termijn goedgekeurd, afgekeurd, ofwel zal er u worden gevraagd bijkomende informatie te bezorgen.

  • Hoeveel kost een fytolicentie? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.A.12.)

Professionele gebruikers hoeven niet te betalen voor een fytolicentie. De fytolicenties P1, P2 en Ps zijn dus kosteloos.

Distributeurs en voorlichters (fytolicenties NP en P3) betalen een bijdrage van 220 EUR.

  • Ik heb momenteel geen beroepsactiviteit als professionele gebruiker, voorlichter of distributeur. Kan ik een fytolicentie aanvragen? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.A.11.)

Ja. Een fytolicentie is een kenniscertificaat en wordt afgeleverd op basis van een geldig diploma of getuigschrift.

Aandacht! Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik mogen uitsluitend worden toegepast door een fytolicentiehouder én in het kader van een beroepsactiviteit.

  • In stap 3 van de online aanvraag kan ik bij ‘sector professionele activiteit’ geen sector selecteren, wat moet ik doen? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.A.19.)

Als u de ‘zoom’ van uw scherm op 100% zet, zal u rechts op een pijl kunnen klikken waarna de lijst van sectoren zal verschijnen. In de browser Internet Explorer kan u de zoom wijzigen via ‘Beeld’ → ‘In- en uitzoomen (100%)’.

  • In stap 3 van de online aanvraag vraagt men het vestigingseenheidsnummer van mijn beroepsactiviteit. Waar kan ik het vestigingseenheidsnummer van mijn onderneming terugvinden? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.A.10.)

Via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Public Search). Als u uw ondernemingsnummer ingeeft, zal u o.a. de vestiging(en) en bijhorend(e) nummer(s) van uw vestiging kunnen raadplegen.

Website KBO: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Als werknemer kunt u deze gegevens navragen bij uw werkgever.

Top ↑