Nieuws - Fytolicentie

19/12/2023

Het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) begassingen en ontgassingen van 10/05/2023 is 1 juli 2023 in werking getreden, behalve voor de grondontsmettingen. Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels ook voor de grondontsmettingen. Dat betekent onder meer dat de grondontsmettingen op voorhand moeten gemeld worden in de begassingsdatabank.

22/11/2023

In 2024 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

10/07/2023

Het nieuw Koninklijk Besluit houdende reglementering van de begassingen en ontgassingen van 10 mei 2023 voorziet nieuwe regels en begeleidende veiligheidsmaatregelen voor begassingen en grondontsmettingen.

19/10/2022

In 2023 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

12/08/2022

Bedrijven gespecialiseerd in produceren, herverpakken, vervoeren en opslaan van gewasbeschermingsmiddelen voor derden worden vrijgesteld van de verplichting om te beschikken over een fytolicentie.

24/02/2022

Bedrijven gespecialiseerd in het vervoer en de opslag van gewasbeschermingsmiddelen worden vrijgesteld van de verplichting om te beschikken over een fytolicentie.

19/10/2021

In 2022 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

18/02/2021

Op 1 maart 2021 gaan we verhuizen. Ons adres wijzigt maar onze andere contactgegevens niet.

30/09/2020

In 2021 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

05/06/2020

Door gebrek aan vormingsactiviteiten omwille van de coronamaatregelen worden alle licenties die vervallen op 24/11/2020 met 1 jaar verlengd.