Specifieke middelen

In deze sectie worden specifieke middelen opgelijst:

  • Biopesticiden: gewasbeschermingsmiddelen die gebaseerd zijn op een werkzame stof van natuurlijke oorsprong
  • Toevoegingsstoffen: middelen om te gebruiken samen met traditionele of specifieke middelen
  • Basisstoffen: middelen die al op de markt zijn voor andere doeleinden dan gewasbescherming
  • Behandelde zaaizaden: zaaizaden die behandeld met gewasbeschermingsmiddelen en verkocht worden
  • Borderline producten zijn middelen die zich bevinden op de grens tussen gewasbeschermingsmiddelen en bemestingsproducten.
  • Biociden.