Gebruik

Gewasbescherming

Het doel van gewasbescherming is om de normale ontwikkeling van een gewas te waarborgen. Eén van de maatregelen hiervoor is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer over gewasbeschermingsmiddelen ›

Toegelaten middelen

Gewasbeschermingsmiddelen mogen enkel op de markt komen als ze geëvalueerd en toegelaten zijn. Lees meer over de toelatingsprocedure en over controle.

Zoek naar gegevens van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Middelen voor amateurgebruik

Amateurgebruikers mogen enkel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die toegelaten zijn voor niet-professioneel gebruik.

Beschermingsadvies

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan direct zijn bij het gebruiken ervan, maar ook indirect door in contact te komen met resten ervan. Bescherming is voor iedereen belangrijk.

Controle en monitoring

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt gecontroleerd en hun aanwezigheid opgevolgd door verschillende instanties.

Lees meer over controle en monitoring.

In het najaar 2019 heeft Test-Aankoop de resultaten bekend gemaakt van een studie naar de aanwezigheid van pesticiden in de urine van kinderen.