Gebruik

Gewasbescherming

Het doel van gewasbescherming is om de normale ontwikkeling van een gewas te waarborgen. Eén van de maatregelen hiervoor is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer over gewasbeschermingsmiddelen ›

Toegelaten middelen

Gewasbeschermingsmiddelen mogen enkel op de markt komen als ze geëvalueerd en toegelaten zijn. Lees meer over de toelatingsprocedure en over controle.

Zoek naar gegevens van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen via toelatingen raadplegen.

Middelen voor amateurgebruik

Amateurgebruikers mogen enkel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die toegelaten zijn voor niet-professioneel gebruik.

Beschermingsadvies

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan direct zijn bij het gebruiken ervan, maar ook indirect door in contact te komen met resten ervan. Bescherming is voor iedereen belangrijk.