Certificaten, gecertificeerde kopieën en vertalingen

Onze dienst kan een certificaat afleveren voor elke meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat, zuiveringsslib of aanverwant product dat rechtmatig in België verhandeld mag worden. Deze certificaten zijn in sommige gevallen nodig om producten naar derde landen te kunnen exporteren.

In het geval van producten opgenomen in bijlage I van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 of in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2003/2003 bewijst een certificaat dat het product voldoet aan de voorwaarden om in België verhandeld te kunnen worden. Het certificaat specificeert bovendien aan welke wettelijke voorschriften het product in België is onderworpen en vermeldt ook de commerciële naam van het product.

In het geval van producten met ontheffing (of toelating) geldt de ontheffing (of toelating) zelf als certificaat. Indien nodig kan onze dienst een gecertificeerde kopie met de commerciële naam van het product of een gecertificeerde vertaling uitreiken.

Procedure voor de aanvraag van een certificaat

Certificaat voor een product uit bijlage I van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 of van Verordening 2003/2003 of met ontheffing

Om een certificaat te bekomen moet u een aanvraag indienen (online of schriftelijk), vergezeld van de volgende informatie:

 • Typeaanduiding van het product (overeenkomstig bijlage I van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 of bijlage I van Verordening 2003/2003)
 • Indien van toepassing: commerciële naam/namen (voor België en het land van bestemming)
 • Samenstelling van het product en de gebruikte grondstoffen
 • Beschrijving van het productieproces
 • Minstens 1 analyseverslag voor de relevante parameters
 • Voorbeeldetiket(ten) in digitaal formaat
 • De gewenste taal van het certificaat (Nederlands, Frans of Engels)
 • Het gewenste aantal exemplaren

Na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u een factuur voor de betaling van de retributie van € 100 (ongeacht het aantal exemplaren) aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

De aanvraag wordt onderzocht na ontvangst van de betaling. Indien uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het product aan de wettelijke voorwaarden voldoet, zal onze dienst het certificaat uitreiken.

Gecertificeerde kopie van een ontheffing of toelating

U kan een gecertifieerde kopie van een ontheffing of toelating bekomen door online of schriftelijk een aanvraag in te dienen, met vermelding van het ontheffings- of toelatingsnummer (EM- of SB-nummer).

Na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u een factuur voor de betaling van de retributie van € 100 (ongeacht het aantal exemplaren) aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

De gecertifieerde kopie wordt verstuurd na ontvangst van de betaling.

Gecertificeerde vertaling van een ontheffing of toelating

Om een gecertificeerde vertaling te bekomen moet u een aanvraag indienen (online of schriftelijk), vergezeld van de volgende informatie:

 • Het ontheffings- of toelatingsnummer (EM- of SB-nummer)
 • De gewenste taal van de gecertifieerde vertaling (Nederlands, Frans of Engels)
 • Het gewenste aantal exemplaren

Na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u een factuur voor de betaling van de retributie van € 100 (ongeacht het aantal exemplaren) aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

De gecertificeerde vertaling wordt verstuurd na ontvangst van de betaling.