Sensibiliseren en informeren

Het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen zet een hele reeks acties in gang om de belanghebbende partijen en de overheden te sensibiliseren en te informeren over vragen die betrekking hebben op het risicobeheer van gewasbeschermingsmiddelen. De uitdaging in dit domein is het verschaffen van precieze informatie over de feiten en over de wetgeving om alle maatschappelijke actoren de mogelijkheid te bieden om, op hun niveau, deel te nemen aan deze dynamiek.

Dit heeft tot op heden geleid tot de volgende resultaten: