Eerste hulp

Aangifte bij het Antigifcentrum

Om dringende oproepen bij blootstelling aan een product efficiënt te beantwoorden, moet het Antigifcentrum beschikken over de juiste samenstelling en de toxicologische informatie van alle gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt.

In de gids 'Aangifte bij het Antigifcentrum' vindt u richtlijnen over hoe deze aangifte bij het Antigifcentrum moet gebeuren en informatie over de UFI-code.

Informatie over eerste hulp op het etiket

Volgens  Verordening (EU) Nr. 547/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen, dient informatie over eerste hulp duidelijk  en  leesbaar  op  de  verpakking  van  gewasbeschermingsmiddelen  worden  vermeld.

Opstellen van informatie over eerste hulp

De richtlijnen voor het opstellen van de eerste-hulpaanwijzingen op het etiket vindt u in deze gids.

Plaats op de verpakking

De informatie over eerste hulp moet ofwel onmiddellijk zichtbaar op het etiket/verpakking aangebracht worden, ofwel op de binnenpagina’s van een etiketboekje of uitvouwbaar etiket vermeld worden (zie ook sectie 3.3.3. van de gids voor de aanvrager van een toelating).

  1. Wanneer de eerste-hulpaanwijzingen rechtstreeks zichtbaar op het etiket of de verpakking vermeld zijn, is het mogelijk dat informatie met betrekking tot de medische respons na blootstelling twee maal aanwezig is op het etiket: namelijk als veiligheidsaanbeveling (P-zin) in de CLP-etiketteringsrubriek en als eerste-hulpaanwijzing in de eerste-hulprubriek. Om redundantie te vermijden, mogen de betreffende P-zinnen i.v.m. medische respons weggelaten worden uit de CLP-etiketteringsrubriek, op voorwaarde dat de rubriek voor eerste hulp aansluit op de etiketteringsrubriek op het etiket.
  2. De eerste-hulprubriek kan ook op de binnenpagina’s van een etiketboekje gedrukt worden. In dit geval dienen alle P-zinnen die op de toelatingsakte van het gewasbeschermingsmiddel vermeld worden, inclusief deze i.v.m. medische respons, onmiddellijk zichtbaar op de voorkant van het etiketboekje vermeld te worden.