Mijn fytolicentie verlengen

Volg tijdig de aanvullende opleiding om uw fytolicentie te verlengen

Voorwaarde voor verlenging

Als fytolicentiehouder moet u tijdens de geldigheidsduur van uw licentie deelnemen aan een aantal vormingsactiviteiten. Zie ‘Aanvullende opleiding’ voor alle informatie hieromtrent.

Heeft u deelgenomen aan voldoende vormingsactiviteiten, dan kan uw fytolicentie worden verlengd.

Via ‘Mijn fytolicentie raadplegen’ kan u uw gevolgde vormingsactiviteiten raadplegen.

Top ↑

Verlenging fytolicentie

U moet tijdens de geldigheidsduur van uw fytolicentie deelnemen aan voldoende vormingsactiviteiten om uw fytolicentie te verlengen. Als u hieraan voldoet dan geldt onderstaande: 

 • U moet zelf geen aanvraag indienen
 • Uw fytolicentie wordt automatisch verlengd (P1,P2,Ps) (ten vroegste vanaf 1 jaar vóór de vervaldatum van uw licentie).

→ U vindt uw verlengde fytolicentie terug via ‘Mijn fytolicentie raadplegen’. Op het ogenblik van de verlenging ontvangt u ook een e-mail of brief met uw fytolicentie als bijlage.

 • U behoudt uw fytolicentienummer.
 • Uw licentie wordt verlengd voor een periode van 6 jaar (aansluitend op de vervaldatum).

Voor de verlenging van fytolicenties NP en P3 gelden dezelfde voorwaarden, met als verschil dat uw fytolicentie zal worden verlengd na ontvangst van de betaling van de factuur (220 EUR). Deze factuur zal u toegestuurd worden ten vroegste vanaf 1 jaar vóór de vervaldatum van uw licentie.

Indien u voor uw lopende fytolicentie een vrijstelling van betaling heeft verkregen dan zal u een verklaring moeten invullen om uw gratis NP/P3 fytolicentie te verlengen. Deze vrijstelling is voorbehouden voor medewerkers van welbepaalde instellingen zoals bepaalde proefcentra.

Top ↑

Mijn (verlengde) fytolicentie

Via ‘Mijn fytolicentie raadplegen’ kan u eenvoudig de geldigheidsduur van uw huidige licentie en het aantal gevolgde vormingsactiviteiten nagaan.

Uw verlengde fytolicentie vindt u eveneens hier terug! Op het ogenblik van de verlenging van uw fytolicentie ontvangt u ook een e-mail of brief met uw fytolicentie als bijlage.

Top ↑

Vervallen fytolicentie

Indien u tijdens de geldigheidsduur van uw fytolicentie niet deelneemt aan voldoende vormingsactiviteiten dan vervalt uw fytolicentie.

Aankoop, gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik en distributie van/voorlichting over gewasbeschermingsmiddelen zijn dan niet meer toegestaan.

Indien u opnieuw een fytolicentie wenst te verkrijgen dan geldt onderstaande:

 • Uw fytolicentie is vervallen / werd niet verlengd.
 • U moet deelnemen aan het nog ontbrekende aantal vormingsactiviteiten.
 • U dient een nieuwe online aanvraag voor een fytolicentie in. Kies ‘Aanvraag fytolicentie’ en vervolgens ‘Vervallen fytolicentie’ in stap 2 van de aanvraag.

→ Bv. U heeft een fytolicentie P2 en u heeft slechts deelgenomen aan 3 vormingsactiviteiten (i.p.v. 4) tijdens de geldigheidsduur van uw fytolicentie. Uw fytolicentie verviel op de einddatum. U moet nog minstens 1 vormingsactiviteit volgen en daarna een nieuwe aanvraag indienen om een nieuwe fytolicentie te kunnen verkrijgen.

 • U ontvangt een fytolicentie (met een nieuw nummer) voor een periode van 6 jaar. De begindatum van de licentie is de datum van goedkeuring van de aanvraag. Deze datum zal NIET aansluiten op de vervaldatum van uw vroegere fytolicentie.

Top ↑

Wederzijdse erkenning

Een fytolicentie kan worden verlengd op basis van deelname aan de Belgische aanvullende opleiding of via een aanvraag op basis van een analoog buitenlands certificaat (Certiphyto, Vakbekwaamheidsbewijs, …). Meer informatie over het aanvragen van een fytolicentie op basis van buitenlandse diploma’s of licenties vindt u in de lijst van geldige diploma’s en getuigschriften.

Volgende opties gelden voor deze fytolicentiehouders:

Optie 1: Geen deelname aan de Belgische aanvullende opleiding

 • De licentiehouder neemt deel aan de aanvullende opleiding, conform het systeem van zijn buitenlands certificaat. 
 • De licentiehouder dient een (nieuwe) online aanvraag voor een fytolicentie in, op basis van een buitenlands certificaat. Zie hier voor de lijst van wederzijdse erkenningen. 
 • Er wordt een fytolicentie afgeleverd (nieuw nummer) waarvan de einddatum wordt gelijkgesteld met deze van het buitenlands certificaat

Optie 2: Deelname aan de Belgische aanvullende opleiding

 • De fytolicentie wordt automatisch verlengd (ten vroegste vanaf 1 jaar vóór de vervaldatum van uw licentie). Zie 'Verlenging fytolicentie' voor meer informatie.

→ U vindt uw verlengde fytolicentie terug via ‘Mijn fytolicentie raadplegen’. Op het ogenblik van de verlenging ontvangt u ook een e-mail of brief met uw fytolicentie als bijlage.

 • U behoudt uw fytolicentienummer.
 • Uw fytolicentie wordt verlengd voor een periode van 6 jaar (aansluitend op de vervaldatum).

Top ↑

Meest gestelde vragen hierover

Een uitgebreide gids over de fytolicentie vindt u terug in ‘Gids fytolicentie‘. Naast onderstaande vragen vindt daar u talloze andere vragen terug.

 • Zal ik zelf een aanvraag moeten indienen om mijn fytolicentie te verlengen? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.C.18.)

Nee.

Als u voldoende vormingsactiviteiten hebt gevolgd, dan zal uw fytolicentie automatisch worden verlengd, zonder dat u zelf daarvoor een nieuwe aanvraag zal hoeven in te dienen. Heeft u een betalende fytolicentie (P3 en NP) en heeft u voldoende vormingsactiviteiten gevolgd, dan zal u tijdig een factuur ontvangen.

Ga zelf uw deelnames na via ‘Mijn fytolicentie raadplegen’.

 • Word ik op de hoogte gebracht (brief/e-mail) van de verlenging van mijn fytolicentie? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.C.20.)

Ja.

Op het ogenblik dat uw fytolicentie wordt verlengd, zal u per e-mail of per brief op de hoogte worden gebracht. Per e-mail indien u een e-mailadres hebt opgegeven in uw online account, anders per post.

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten communiceert meer en meer elektronisch! Door uw e-mailadres op te geven zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden van de fytolicentie-wetgeving en de wijzigingen hierin en loopt u niet het risico om belangrijke informatie te missen!

 • Zal ik een herinnering (brief/e-mail) krijgen als ik nog niet voldoende vormingsactiviteiten zou hebben gevolgd? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.C.22.)

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten voorziet een herinnering op 1 jaar voor de einddatum van uw fytolicentie. Een tweede en laatste herinnering 6 maanden voor de einddatum van uw licentie.

Per e-mail indien u een e-mailadres hebt opgegeven in uw online account, anders per post.

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten communiceert meer en meer elektronisch! Door uw e-mailadres op te geven zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden van de fytolicentie-wetgeving en de wijzigingen hierin en loopt u niet het risico om belangrijke informatie te missen!

 • Voor welke duur wordt een fytolicentie verlengd? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.C.23.)

6 jaar.

 

Top ↑