Formulieren - Gewasbescherming

Aanvragen voor een toelating van een gewasbeschermingsmiddel moeten sinds oktober 2010 gebeuren vergezeld met een ingevuld draft Registration report voor elke zonale aanvraag (nieuwe toela

Starting from 01/08/2012, the applicant should include a completed version of this checklist to every submitted dossier in Belgium.

Formulier om beoogde zonale aanvragen onder Verordening (EG) Nr. 1107/2009 te melden

Een aanvraagformulier om de procedure van comparative assessment te ondersteunen in België is voorzien in