Etikettering

Het etiket moet overeenstemmen met de etikettering en de vermeldingen op de toelatingsakte.

Indeling en etikettering volgens Verordening (EG) No 1272/2008 (CLP)

Download een document met een overzicht van de bovenstaande gegevens.

Andere vermeldingen

  • Standaardzinnen voor bijzondere risico’s (RSh-zinnen) en Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP-zinnen) volgens Verordening (EG) Nr. 547/2011
  • Nationale vermeldingen

Het etiketvoorstel in het aanvraagdossier voor een nieuwe toelating moet reeds een voorstel tot etikettering bevatten, overeenkomstig de resultaten van de geleverde studies. In-vivo dierstudies die uitgevoerd zijn na juni 2011 worden in België niet aanvaard, tenzij het resultaat leidt tot een strengere etikettering dan de CLP berekeningsmethode. In-vivo studies dienen vervangen te worden door gevalideerde in-vitro alternatieven conform de huidige gegevensvereisten.

Hieronder vindt u enkele documenten en gidsen die kunnen helpen bij het opstellen van de CLP-etikettering:

Termijn voor aanpassing van de etiketten na wijziging van de etikettering op de toelatingsakte

Tenzij anders vermeld op de begeleidende brief bij de aangepaste toelatingsakte, gelden volgende termijnen voor het aanpassen van het etiket:

  • Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik:
    De etiketten van de producten op de markt dienen ten laatste 18 maanden na 31 december van het kalenderjaar waarin de aanpassing aan de akte gebeurd is, in overeenstemming te zijn met de toelatingsakte. Bijvoorbeeld, een aanpassing van de akte in juli 2015, dient op 1/07/2017 doorgevoerd te zijn op het etiket.
  • Gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik:
    De etiketten van de producten op de markt dienen ten laatste 3 jaar na 31 december van het kalenderjaar waarin de aanpassing aan de akte gebeurd is, in overeenstemming te zijn met de toelatingsakte. Bijvoorbeeld, een aanpassing van de akte in juli 2015, dient op 01/01/2019 doorgevoerd te zijn op het etiket.

Indien de etiketten sneller aangepast dienen te worden, bv. naar aanleiding van deadlines opgelegd door de EU, of omwille van dwingende redenen, worden de termijnen in de begeleidende brief gecommuniceerd.

Lijst referentiegegevens

Download hier een lijst met referentiegegevens voor classificatie.