Overleg

Het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen brengt de betrokken partijen en overheden samen rond een gemeenschappelijk project aan de hand van verschillende denkorganen.

Dit zijn de organen die tot nog toe werden opgericht:

  • Themagroepen: 15 groepen waarin, per activiteitensector, de professionele gebruikers van pesticiden verzameld zitten met de bedoeling hun voorstellen te verzamelen omtrent risicobeperking.
  • Openbare raadpleging: raadpleging van het grote publiek over het ontwerp van de reductieprogramma's.
  • Adviesraad: permanente vergadering van de betrokken partijen, overheden en experten die betrokken zijn bij de vermindering van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Bescherming van de bijen: verschillende groepen van experten en betrokken partijen die te maken hebben met de bescherming van bijen en in ruimere zin van bestuivers.
  • NAPAN Task Force: verzameling van Belgische federale en gewestelijke overheden om het nationale actieplan te coördineren.
  • Doeltreffendheid van de controles: federale en gewestelijke diensten die de controles en inspecties moeten optimaliseren die betrekking hebben op gewasbeschermingsmiddelen.
  • Waterverontreiniging: federale en gewestelijke diensten die de monitoring moeten optimaliseren van de kwaliteit van de grond- en oppervlaktewateren.