Wat is een fytolicentie?

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan.

Voor wie verplicht?

Een fytolicentie is verplicht voor personen die:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
  • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
  • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.

Welke fytolicenties zijn er?

Er bestaan 5 types:

  • NP: Distributie van of voorlichting over middelen voor niet-professioneel gebruik
  • P1: Assistent professioneel gebruik
  • P2: Professioneel gebruik
  • P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik
  • PS: Specifiek professioneel gebruik

Een licentie P3 laat toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1 en P2.

Elke professionele gebruiker, distributeur of voorlichter moet over een fytolicentie beschikken, ongeacht de sector van tewerkstelling. Volgend algemeen overzicht geeft de toegelaten taken per fytolicentie weer.

Meer informatie kan u terugvinden in de uitgebreide 'Gids fytolicentie'.

Doel

Handelingen met gewasbeschermingsmiddelen voorbehouden aan personen met de nodige kennis, zodoende de risico’s van deze middelen voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Via de verplichte aanvullende opleiding blijven de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte van de evoluties omtrent gewasbescherming.

De invoering van de fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

Aantal fytolicentiehouders

Hieronder vindt u een overzicht met gegevens over het totaal aantal fytolicentiehouders en het aantal per taalrol (17/10/2023).

Totaal aantal fytolicentiehouders. P1: 3371 (6%), P2: 48651 (84%), P3: 4063 (7%) en NP: 1611 (3%)

Nederlandstalige fytolicentiehouders. P1: 2424 (6%), P2: 35703 (86%), P3: 2534 (6%) en NP: 972 (2%)Franstalige fytolicentiehouders. P1: 947 (6%), P2: 12948 (81%), P3: 1529 (9%) en NP: 639 (4%)