Nuttige links

Werkzame stoffen op EU-niveau

Gewasbeschermingsmiddelen in andere EU lidstaten

Lijst van databanken van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen (EPPO).

Antigifcentrum

Telefonische informatieverstrekking bij acute vergiftigingen via 070 245 245.

www.antigifcentrum.be

Fytolicentie in andere EU lidstaten

Overheden

Onderzoeksinstellingen

EPPO databank

gd.eppo.int

Phytotrans

PhytoTrans is een hulpmiddel voor de professionele gebruiker om actuele veiligheidsbladen van gewasbeschermingsmiddelen online te raadplegen.

www.phytotrans.be

FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties)

www.fao.org/agriculture/crops/agp-home/en/

AgriRecover

Inzameling van verpakkingen voor professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

www.agrirecover.eu