Nieuws - Gewasbescherming

19/07/2019

Vanaf 29 juli 2019 worden een aantal retributies voor aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen verhoogd. Daarnaast wordt de berekeningswijze gewijzigd van de jaarlijkse bijdragen die van toepassing zullen zijn op de hoeveelheden verkocht in 2020 en die dus te betalen zijn in 2021.

17/07/2019

Om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen, stelden de industrie en de overheden een charter op. Dit charter is nu beschikbaar.

10/07/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloorprofam worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

05/07/2019

Een nieuwe versie is beschikbaar van ‘de gids’, de handleiding voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België.

03/07/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel BUDGET FOSEBELLOS (1162P/P) wordt ingetrokken.

27/06/2019

Het gebruik van de middelen ETHOSIN FORTE SC (7110P/B), ETHOMAT 500 (8090P/B) en KEMIRON SC (8595P/B) in grasland-weiland zal vanaf 18/07/2019 niet langer toegelaten zijn.

25/06/2019

De overgangsperiode voor gedeclasseerde spuitdoppen werd verlengd tot een periode van 6 jaar. Deze maatregel beperkt de nadelen voor de gebruikers.

25/06/2019

Het middel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2019 tot en met 11/11/2019.

14/06/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloorthalonil worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

14/06/2019

De toelating van het middel MOCAP 15 MG (10178P/B) wordt ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van ethoprofos op Europees niveau.