Nieuws - Gewasbescherming

18/09/2023

De toelating van het middel VOTIVO (10936P/B) wordt niet verlengd.

18/09/2023

De toelating van het middel REQUIEM PRIME (10882P/B) wordt niet verlengd.

18/09/2023

De toelating van het middel NEXIDE (10110P/B) wordt niet verlengd.

12/09/2023

Op Europees vlak werd beslist dat de goedkeuringen voor een aantal werkzame stoffen voor minstens 15 maanden administratief verlengd zullen worden.

05/09/2023

Het middel HUWA-SAN TR-50 is toegelaten voor gebruik tegen virussen en viroïden in lege kassen en op gereedschap gebruikt in land- en tuinbouw vanaf 05/09/2023 tot en met 31/12/2023.

21/08/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel BENZYGIBEL (1113P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

10/07/2023

Het nieuw Koninklijk Besluit houdende reglementering van de begassingen en ontgassingen van 10 mei 2023 voorziet nieuwe regels en begeleidende veiligheidsmaatregelen voor begassingen en grondontsmettingen.

10/07/2023

De toelatingen van de middelen LUMIFLEX (11008P/B), RANCONA 15 ME (10313P/B) en RANCONA 452 FS (11007P/B) worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof ipconazool op EU-vlak.

05/07/2023

Het document met informatie over opgebruiktermijnen van ingetrokken producten wordt vervangen door up-to-date gegevens die te vinden zijn via de zoekfunctie.

05/07/2023

De toelating van het middel COUPON (11062P/B) wordt niet verlengd op vraag van de toelatingshouder.