Nieuws - Gewasbescherming

03/12/2021

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het document met de nationale vereisten voor de te leveren studies en risicobeoordeling voor bijen.

02/12/2021

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van prochloraz worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

01/12/2021

Het uitzaaien van suikerbietzaden gecoat met GAUCHO 70 WS is volgend jaar toegelaten voor een termijn van 120 dagen.

08/11/2021

De toelating van het middel SYNERGY GENERICS METAMITRON (10873P/B) is geschorst met ingang van 08/11/2021. Dit middel mag niet meer worden verkocht of toegepast.

08/11/2021

De toelatingen op naam van Woodstream Europe Limited werden geschorst met ingang van 08/11/2021. Deze middelen mogen niet meer worden verkocht of toegepast.

04/11/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel CLOMINATOR 360 CS (1309P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/10/2021

De toepassingen in opgeslagen rogge, maïs en rijst worden van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel PIRIGRAIN SLD (10469P/B) verwijderd wegens een risico op overschrijding van de maximale residulimieten.

21/10/2021

In 2019 werd een charter opgesteld tussen overheid en industrie om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit leidde intussen tot concrete emissiereductieplannen voor diflufenican en S-metolachloor.

19/10/2021

In 2022 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

14/10/2021

De toepassingswijze van het gewasbeschermingsmiddel BIOX-M (9750P/B) als kiemremmer in aardappelen (na-oogst) werd aangepast voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/11/2021 tot en met 28/02/2022.