Nieuws - Gewasbescherming

02/04/2020

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) publiceerde onlangs de meest recente monitoringresultaten met betrekking tot residuen van gewasbeschermingsmiddelen in onze voeding. In 95,4% van de geanalyseerde monsters werden geen residuen aangetroffen die de wettelijk vastgestelde maximaal toegelaten residugehalten (MRL - maximum residue level) overtreffen. EFSA besluit dat het onwaarschijnlijk is dat de blootstelling aan residuen aanleiding geeft tot gezondheidsproblemen bij de Europese consumenten.

02/04/2020

De toelatingen van de producten op basis van epoxiconazool worden ingetrokken naar aanleiding van het einde van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees vlak.

01/04/2020

In september 2019 hebben VELT vzw en Vogelbescherming Vlaanderen een studie gepubliceerd naar pesticiden in dode nestjongen bij kool- en pimpelmezen. De teruggevonden concentraties geven na vergelijking met de beschikbare toxiciteitswaarden weinig aanwijzingen tot een hoog risico. Dat geldt ook wanneer rekening gehouden wordt met de gecumuleerde toxiciteit in monsters waar verschillende werkzame stoffen aanwezig zijn. Het aantal nesten met een groot aantal teruggevonden stoffen is ook relatief beperkt. Op basis van deze studie kan niet besloten worden dat de aanwezige concentraties aan werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks aanleiding hebben gegeven tot de dood van de mezenjongen.

31/03/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de middelen INTER DIFENOCONAZOLE 250 (988P/P) en INTER DIFLUFENICAN 500 SC (967P/P) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

30/03/2020

Het middel POMOXON EXTRA is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheutvorming in kerstsparren voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2020 tot en met 12/08/2020.

30/03/2020

De vergunning voor parallelhandel FLINT (1130P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

27/03/2020

Het middel IMIDAN 40 WG (10621P/B) is toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/05/2020 tot en met 26/08/2020.

27/03/2020

Een aantal vergunningen voor parallelhandel wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

26/03/2020

Het gewasbeschermingsmiddel PROPULSE (10245P/B) is toegelaten voor gebruik tegen sclerotiënrot in soja voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2020 tot en met 28/08/2020.

26/03/2020

Door de maatregelen van de coronacrisis werken wij, net zoals de meeste andere Belgen, van thuis uit. Dit betekent dat we enkel elektronisch werken en dat zorgt voor aanpassing.