Wetgeving

Er zijn 3 belangrijke groepen van wetgeving die de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen bepalen:

Wettelijke gegevensvereisten

Voor een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel moet de aanvrager gegevens leveren over het middel volgens de wettelijke vereisten. Deze gegevens moeten aantonen dat het gewasbeschermingsmiddel veilig kan worden gebruikt. De studies worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen en laboratoria, en overeenkomstig een welbepaalde methodologie. De ingediende gegevens (aanvraag) worden vervolgens geëvalueerd door de bevoegde overheden waaronder onze dienst.

Lees meer over de technische gegevensvereisten ›

Lees hier meer praktische informatie over het indienen van een aanvraag ›

Wettelijke procedure

De goedkeuring van werkzame stoffen (w.s.) gebeurt op Europees niveau. Gewasbeschermingsmiddelen of producten (ook formuleringen genoemd) die goedgekeurde w.s. bevatten worden toegelaten op nationaal niveau. Dit gebeurt via de zonale procedure. De redenen voor een toelating op nationaal niveau zijn de verschillen in de toepassingswijze van hetzelfde gewasbeschermingsmiddel, de teelten en de schadelijke organismen. Er is wel een samenwerking tussen lidstaten van de Europese Unie om de procedure te versnellen en herhaling te beperken. Identieke producten kunnen ook door wederzijdse erkenning worden toegelaten indien de milieu, de klimatologische en de landbouwtechnische omstandigheden vergelijkbaar zijn.

Meer gedetailleerde informatie en de wetteksten zelf vindt u via de lijst van relevante wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen.