Wetgeving

Een meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat, zuiveringsslib of aanverwant product kan in België pas in de handel gebracht worden wanneer er voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een meststof, kalkmeststof, bodemverbeteraar, groeimedium, remmer, biostimulant voor planten of bemestingsproductenblend, die voldoet aan de vereisten van Verordening 2019/1009 of
  • het gaat om een meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat of aanverwant product uit bijlage I van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 of
  • het gaat om een meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat of aanverwant product waarvoor een ontheffing werd verleend of
  • het gaat om zuiveringsslib waarvoor een toelating werd verleend.

U vindt hieronder meer informatie over de respectievelijke wetgeving:

Een overzicht van alle wetgeving gerelateerd aan meststoffen vindt u hier.