Toelating middel

Er zijn verschillende manieren om een toelating te verkrijgen voor een nieuw gewasbeschermingsmiddel. Hieronder vindt u een korte toelichting voor de mogelijke procedures.

In deze sectie wordt de toelatingsprocedure behandeld voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen bevatten werkzame stoffen die goedgekeurd worden op Europees niveau. Lees meer over de goedkeuringsprocedure van een werkzame stof.

De zonale procedure

Als een gewasbeschermingsmiddel in geen enkele Europese lidstaat toegelaten is moet het de zonale procedure doorlopen. De zonale procedure is van kracht sinds 14 juni 2011. Deze procedure werd beschreven in de Verordening (EG) Nr. 1107/2009. Het is een geharmoniseerde evaluatie door de samenwerking van de betrokken Europese lidstaten. Meer informatie ›

Wederzijdse erkenning

Volgens het principe van wederzijdse erkenning kan de houder van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel in een bepaalde lidstaat de toelating voor hetzelfde middel en dezelfde gebruiken aanvragen in een andere lidstaat. Er zijn beperkingen wat betreft de landbouwkundige en klimatologische omstandigheden en een aantal andere voorwaarden. Meer informatie ›

Middelen voor niet-professioneel gebruik

Een specifiek geval van gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen toegelaten voor niet-professioneel (of amateur)gebruik. Om deze groep van gebruikers te beschermen worden voor de toelating van deze middelen extra voorwaarden en maatregelen vastgelegd. Meer informatie ›

Parallelhandel

Een gewasbeschermingsmiddel dat toegelaten is in een andere Europese lidstaat mag met een vergunning op de markt gebracht worden in België. Een belangrijke voorwaarde is dat een identiek middel al toegelaten is in België. Meer informatie over parallelhandel ›

Noodsituaties of 120 dagen toelatingen

Dit type toelatingen wordt enkel tijdelijk en in noodsituaties verleend. Meer informatie ›