Aanvraagdossier indienen

Het dossier

Het aanvraagdossier moet opgesteld worden volgens een pakkettensysteem. Voor aanvragen tot een nieuwe toelating moeten de volgende pakketten worden verstuurd:

 1. administratie
 2. fysico-chemie
 3. toxicologie
 4. residuen
 5. gedrag in het leefmilieu
 6. ecotoxicologie
 7. werkzaamheid
 8. eerste hulp

Ons adres vindt u op onze contactpagina. Een verzending moet ook een begeleidende brief bevatten met informatie over de aanvraag gericht naar de dossierbeheerder.

Na ontvangst van deze pakketten wordt een factuur opgesteld die het aan het dossier toegewezen referentienummer vermeldt (dossiernummer of N-nummer).

De presentatie in pakketten moet eveneens worden in acht genomen:

 • bij de vervollediging van een dossier (nalevering van bijkomende gegevens in de loop van het evaluatieproces) of
 • voor aanvragen betreffende reeds bestaande toelatingen.

In deze gevallen is het N-nummer, dat steeds onveranderd blijft voor eenzelfde formulering, al gekend en kan de aanvrager onmiddellijk alle pakketten met duidelijke vermelding van dit N-nummer verzenden. Een bepaald pakket is uiteraard slechts noodzakelijk indien ook onderliggende gegevens worden geleverd en door de relevante expert moeten worden geëvalueerd. Zo zal voor aanvragen voor bestaande toelatingen, zoals een aanvraag tot uitbreiding, in normale omstandigheden geen pakket fysico-chemie of toxicologie noodzakelijk zijn.

Om de procedure te vereenvoudigen gelden de volgende praktische opmerkingen:

 • aantal zendingen per aanvraag beperken (liefst alle pakketten naar hetzelfde adres samen verzenden),
 • één type aanvraag en één product per zending om procedures gescheiden te houden.

Verdere details over administratieve vereisten voor verschillende dossiertypes vindt u in onze handleiding.

De handelsnaam

Er zijn een aantal voorwaarden waar de handelsnaam of commerciële naam van een middel moet aan voldoen. De algemene regels vindt u in onze handleiding.

Het etiket

Het etiketvoorstel moet in minstens 2 talen (Nederlands en Frans) worden ingediend. Het etiket wordt echter niet goedgekeurd door het Erkenningscomité: de toelatingshouder is zelf verantwoordelijk voor het etiket, dat moet overeenkomen met de goedgekeurde toelatingsakte. Meer informatie over verplichtingen en beperkingen met betrekking tot het etiket vindt u in onze handleiding.

Eerste hulp

De instructies voor het opstellen van de aanwijzingen voor de eerste hulp vindt u hier.

Toegangsbrief

Om naar beschermde gegevens van andere toelatingshouders te kunnen verwijzen bij de toelating van een middel is er een toegangsbrief nodig. Meer informatie over een toegangsbrief vindt u in onze handleiding.