Onderzoek: GEP en proefproducten

Om een gewasbeschermingsmiddel in België te mogen verkopen moeten de toelatingshouders aantonen dat het werkzaam is. Dit gebeurt aan de hand van wetenschappelijke studies. Om er zeker van te zijn dat deze studies van goede kwaliteit zijn, moeten ze uitgevoerd worden door een erkende instelling. Deze instellingen moeten bij het uitvoeren van hun proeven bepaalde kwaliteitsnormen en internationale richtlijnen respecteren. Vind hier meer informatie over GEP-erkenningen.

Indien ze bij het uitvoeren van deze proeven niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen willen gebruiken dan moeten ze hiervoor een machtiging vragen. Dit is ook het geval als ze een toegelaten gewasbeschermingsmiddel willen gebruiken in een teelt waarin dit middel nog niet toegelaten is. Vind hier meer informatie over proefproducten.