Lijst goedgekeurde werkzame stoffen

EU pesticide databank met informatie over goedgekeurde en niet-goedgekeurde werkzame stoffen.