Fytolicentie Ps

Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen met verhoogd risico mogen uitsluitend worden toegepast door de houders van een fytolicentie Ps (‘Specifiek professioneel gebruik’). Deze voorwaarde wordt ook altijd vermeld in de toelatingsakte van de betrokken middelen.

Aandacht! Een fytolicentie Ps wordt beperkt tot één of meerdere werkzame stoffen. De werkzame stof wordt vermeld op de fytolicentie. Uitsluitend gebruik van middelen met deze werkzame stof is toegelaten.

Hieronder vindt u de middelen terug waarvoor een fytolicentie Ps is vereist (lijst):

Middel Werkzame stof Vereiste fytolicentie

PROFUME (9431P/B)

sulfurylfluoride Ps voor sulfurylfluoride
QUICKPHOS PELLETS (9131P/B) aluminiumfosfide Ps voor aluminiumfosfide
QUICKPHOS TABLETS (9130P/B) aluminiumfosfide Ps voor aluminiumfosfide
DEGESCH PLATES B (9012P/B) magnesiumfosfide Ps voor magnesiumfosfide
SOLASAN (6412P/B) metam-natrium Ps voor metam-natrium
TERRASAN (7762P/B) metam-natrium Ps voor metam-natrium
TAMIFUME 690 SL (9517P/B) metam-kalium Ps voor metam-kalium
BASAMID (5675P/B) dazomet Ps voor dazomet
DAZOCLEAN (1141P/P) dazomet Ps voor dazomet

De gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van dergelijke middelen vindt u terug in de uitgebreide ‘Gids fytolicentie’.

Examen fytolicentie Ps

In 2022 worden opnieuw examens georganiseerd voor de fytolicentie Ps. De examens voor de Nederlandstaligen gaan door in Brussel op de volgende data:

 • 8 februari
 • 11 februari
 • 8 maart
 • 11 maart

U kunt zich hier inschrijven en meteen de gewenste datum/uur kiezen en aanduiden voor welke werkzame stof(fen) u het examen wenst af te leggen.

Nieuwe datums worden gecommuniceerd via onze nieuwssectie. Als u op de hoogte wenst te blijven van de berichten op Fytoweb kan u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Meer info over het examen

Een kandidaat mag per cyclus maximum 2 keer deelnemen aan het examen.

De examens fytolicentie Ps zijn specifiek per werkzame stof.

Enkele werkzame stoffen worden samen gegroepeerd zodat voor deze werkzame stoffen slechts 1 examen moet afgelegd worden:

 • Groep 1: sulfurylfluoride
 • Groep 2: aluminiumfosfide en magnesiumfosfide
 • Groep 3: metam-natrium, metam-kalium en dazomet

Bij het slagen voor het examen fytolicentie Ps voor een groep van werkzame stoffen wordt een fytolicentie Ps voor elk van deze werkzame stoffen afgeleverd.

Voorwaarden om aan het examen te mogen deelnemen

 • Minstens 21 jaar oud zijn.
 • Houder zijn van een fytolicentie P2 of P3.

Kennisvereisten

 • De specifieke toepassingstechnieken voor de betrokken producten (begassing van opslaglokalen, bodeminjectie of druppelirrigatie).
 • De maatregelen die moeten genomen worden om de risico’s voor de toepasser, de omwonenden, het milieu, … te beperken.
 • Meer specifiek zijn deze kennisvereisten opgenomen in artikel 32 van het KB van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (dat verwijst naar de kennisvereisten in bijlage 3 van dit KB).
 • Koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen
 • De laatste versies van de toelatingsaktes die beschikbaar zijn via de zoekfunctie op fytoweb
 • De veiligheidsfiches van de betrokken producten die u kan opvragen bij uw fytohandelaar of opzoeken via www.phytotrans.be