Bemestingsproducten

Bemestingsproducten

Meststoffen, maar ook bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib gebruikt men om de kwaliteit van de bodem en het telen van planten te verbeteren.

Lees meer ›

Ontheffingen/toelatingen raadplegen

Ontheffingen/toelatingen raadplegen afgeleverd voor meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante producten.

Wederzijdse erkenning

Producten die toegelaten zijn op nationaal niveau kunnen in andere lidstaten verhandeld worden door middel van de wederzijdse erkenning (Verordening (EU) 2019/515). Meer informatie over de procedure van wederzijdse erkenning ›

Certificaten

Certificaten zijn soms nodig om producten naar derdelanden te kunnen exporteren (in Europa of buiten Europa). Onze dienst kan ze afleveren voor in België erkende producten.

Lees meer ›

Nieuws

05/08/2022

Als gevolg van de intrekking van Verordening 2003/2003 worden overgangsregels ingevoerd voor anorganische meststoffen die aan deze verordening voldoen en na 16 juli 2022 in de handel worden gebracht.

18/02/2021

Op 1 maart 2021 gaan we verhuizen. Ons adres wijzigt maar onze andere contactgegevens niet.

22/04/2020

De procedure van wederzijdse erkenning van bemestingsproducten werd gewijzigd als gevolg van de publicatie van Verordening (EU) 2019/515 van 19 maart 2019.

26/03/2020

Door de maatregelen van de coronacrisis werken wij, net zoals de meeste andere Belgen, van thuis uit. Dit betekent dat we enkel elektronisch werken en dat zorgt voor aanpassing.

04/07/2019

Ammoniumthiosulfaatoplossing mag als EG-meststof in de handel worden gebracht onder de typeaanduiding 'oplossing van stikstofmeststoffen' en overeenkomstig bijlage I van Verordening 2003/2003.

18/01/2019

Plagsel en chopper afkomstig van bos- en heidegrond mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als bodemverbeterend middel of als grondstof voor teeltsubstraten. Voor het verhandelen van plagsel is een ontheffing nodig.