Nieuws - Bemestingsproducten

05/08/2022

Als gevolg van de intrekking van Verordening 2003/2003 worden overgangsregels ingevoerd voor anorganische meststoffen die aan deze verordening voldoen en na 16 juli 2022 in de handel worden gebracht.

18/02/2021

Op 1 maart 2021 gaan we verhuizen. Ons adres wijzigt maar onze andere contactgegevens niet.

22/04/2020

De procedure van wederzijdse erkenning van bemestingsproducten werd gewijzigd als gevolg van de publicatie van Verordening (EU) 2019/515 van 19 maart 2019.

26/03/2020

Door de maatregelen van de coronacrisis werken wij, net zoals de meeste andere Belgen, van thuis uit. Dit betekent dat we enkel elektronisch werken en dat zorgt voor aanpassing.

04/07/2019

Ammoniumthiosulfaatoplossing mag als EG-meststof in de handel worden gebracht onder de typeaanduiding 'oplossing van stikstofmeststoffen' en overeenkomstig bijlage I van Verordening 2003/2003.

18/01/2019

Plagsel en chopper afkomstig van bos- en heidegrond mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als bodemverbeterend middel of als grondstof voor teeltsubstraten. Voor het verhandelen van plagsel is een ontheffing nodig.

12/06/2018

Sinds enkele jaren wordt vastgesteld dat fosfonaat wordt toegevoegd aan NPK-meststoffen. Dit is illegaal aangezien fosfonaat geen voedingselement is.

15/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 zal de FOD Volksgezondheid instaan voor het boekhoudkundige beheer van het Fonds voor de grondstoffen en de producten. Deze overdracht van bevoegdheden van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid impliceert een wijziging van het rekeningnummer en van de bankgegevens.

14/07/2017

De vermeldingen die voorkomen op de etiketten van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kunnen soms leiden tot verwarring over hun gebruik of over de wetgeving die van toepassing is. De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen verduidelijkt dit punt over bordeline producten.

30/03/2016

De nieuwe website voor de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen is online. De site bevat nu informatie over 4 thema’s: gewasbescherming, fytolicentie, meststoffen en het reductieplan.