Gegevensvereisten

De huidige gegevensvereisten voor het EU-dossier van een werkzame stof worden beschreven in Verordening (EU) 283/2013. Deze gegevens maken een diepgaande beoordeling van de werkzame stof mogelijk.

De gegevens worden onderverdeeld in verschillende secties:

  • identiteit,
  • fysische en chemische eigenschappen,
  • informatie over het gebruik,
  • analysemethoden,
  • werkzaamheid,
  • toxicologie en metabolisme,
  • residuen in levensmiddelen en diervoeder,
  • verspreiding en gedrag in het leefmilieu en
  • ecotoxicologie.

Daarnaast zijn ook gegevens nodig voor ten minste één representatieve formulering die de werkzame stof in kwestie bevat. Die gegevensvereisten zijn vastgelegd in Verordening (EU) 284/2013 en worden verder toegelicht onder technische vereisten.

De methodologieën en richtsnoeren die moeten gebruikt worden om deze gegevens te genereren worden opgelijst in de ‘COM Communications’.

Op basis van de gegevens over zowel de werkzame stof als de representatieve formulering(en) moet aangetoond worden dat er ten minste één aanvaardbare toepassing bestaat (in de zin van art. 4 van Verordening (EG) 1107/2009). Dit is een vereiste om de werkzame stof te kunnen goedkeuren.