Aanvullende opleiding

Aanvullende opleiding?

Elke fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Deze vormingsactiviteiten vallen onder de bevoegdheid van de gewesten.

Deze verplichting heeft als doel de kennis over gewasbescherming te verruimen en de houders op de hoogte te brengen van verbeterde en/of nieuwe praktijken.

Voordrachten, veldbezoeken, studiedagen, demonstratieprojecten, … behoren tot het aanbod.

Top ↑

Hoeveel vormingsactiviteiten moet ik volgen?

Het aantal vormingsactiviteiten dat u moet volgen is afhankelijk van de licentie die u heeft. Elke houder kan, binnen de geldigheidsduur van zijn licentie, zelf bepalen wanneer en waar hij deelneemt aan een vormingsactiviteit.

  Minimum aantal te volgen activiteiten
NP ‘Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik’ 2
P1 ‘Assistent professioneel gebruik’ 3
P2 ‘Professioneel gebruik’ 4
P3 ‘Distributie/Voorlichting’ 6
Ps ‘Specifiek professioneel gebruik’ 2

Top ↑

Hoe inschrijven?

De communicatie over vormingsactiviteiten verloopt via de organisatoren van de activiteit.

Raadpleeg de vakpers en beroepsorganisaties! Zij afficheren hun aanbod in de pers en op hun websites.

Bij vragen kan u het bevoegde gewest contacteren:

  • Vlaamse Overheid:

Opleidingen fytolicentie: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/fytolicentie/opleidingen-fytolicentie
Contact: Pascal Braekman
tel. 0474 72 00 49 - gewasbescherming@lv.vlaanderen.be

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Website wetgeving: https://leefmilieu.brussels/pro/diensten-en-aanvragen/erkenningen-en-registraties/de-fytolicentie
Website vormingen: https://www.nature-academy.brussels
E-mail: nature_academy@environnement.brussels
tel. 027 75 75 75 (callcenter Leefmilieu Brussel) - Henri Caulier

  • Waals Gewest:

Opleidingen fytolicentie: https://www.corder.be/fr/phytolicence
Contact: Cellule phytolicence de l’asbl CORDER
info@pwrp.be - tél. 010 47 37 54

Top ↑

Hoeveel vormingen heb ik al gevolgd?

U kan dit nagaan via uw online dossier of door een kopie aan te vragen van uw fytolicentie. Zie ‘Mijn fytolicentie raadplegen’ voor meer informatie.

Aandacht! In Vlaanderen kan het tot maximum 5 maanden duren eer uw deelname aan een vormingsactiviteit zichtbaar is in uw online dossier. In Wallonië is dit 1 maand.

Top ↑

Meest gestelde vragen hierover

Een uitgebreide gids over de fytolicentie vindt u terug in ‘Gids fytolicentie‘. Naast onderstaande vragen vindt daar u talloze andere vragen terug.

  • Wanneer wordt mijn deelname aan een vormingsactiviteit zichtbaar in mijn online dossier? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.C.12.)

In Vlaanderen kan het tot maximum 5 maanden duren eer uw deelname aan een vormingsactiviteit zichtbaar is in uw online dossier.

Als een gevolgde vormingsactiviteit niet binnen de 5 maanden na deelname wordt weergegeven, raden wij u aan om de organisator van de activiteit te contacteren.

  • Wanneer ik deelneem aan een vorming vóór de begindatum van mijn verlengde licentie, telt deze dan al mee voor de volgende verlenging? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.C.26.)

Neen. Een gevolgde vormingsactiviteit telt enkel mee voor de verlenging van de licentie(s) die op dat moment actief zijn.

  • Zal ik mijn fytolicentie kunnen verlengen zonder de nodige vormingsactiviteiten te hebben gevolgd? (Gids fytolicentie (deel 2); vraag 2.C.21.)

Neen. U moet voldoende vormingsactiviteiten hebben gevolgd om uw fytolicentie te kunnen verlengen. Het minimum aantal activiteiten hangt af van het type licentie waarover u beschikt.

U dient binnen de geldigheidsduur van uw licentie deel te nemen aan de vormingsactviteiten.

  • Hoe kan ik nagaan aan hoeveel vormingsactiviteiten ik al heb deelgenomen? (Gids fytolicentie - (deel 2); vraag 2.C.11.)

Elke fytolicentiehouder kan dit zelf nagaan via ‘Mijn fytolicentie raadplegen‘.

  • Zal ik zelf een aanvraag moeten indienen om mijn fytolicentie te verlengen? (Gids fytolicentie - (deel 2); vraag 2.C.18.)

Neen. Als u voldoende vormingsactiviteiten hebt gevolgd, zal uw fytolicentie automatisch worden verlengd zonder dat u zelf daarvoor een nieuwe aanvraag zal hoeven in te dienen.

Heeft u een betalende fytolicentie (P3 en NP), dan zal u tijdig een factuur ontvangen.

Top ↑