Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

28/07/2020

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2020 tot en met 29/12/2020.

17/07/2020

Op de toelatingsakten voor gewasbeschermingsmiddelen worden minimale afstanden opgelegd die moeten worden aangehouden tot oppervlaktewater. Omdat deze zogenaamde bufferzones kunnen variëren volgens de gebruikte spuittechniek, wordt hierbij aangegeven dat de  bufferzones gelden bij bespuiting ‘met klassieke techniek’. Hiermee wordt bedoeld ‘zonder driftreductie’.

10/07/2020

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/08/2020 tot en met 12/12/2020.

09/07/2020

Het middel TUTA PRO PRESS is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2020 tot en met 29/12/2020.

07/07/2020

De toelatingen van de middelen GLYPHASE 360 (10568P/B) en PANIC FREE (10185P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

29/06/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel LAMBADA (1174P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.