Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

08/11/2021

De toelating van het middel SYNERGY GENERICS METAMITRON (10873P/B) is geschorst met ingang van 08/11/2021. Dit middel mag niet meer worden verkocht of toegepast.

08/11/2021

De toelatingen op naam van Woodstream Europe Limited werden geschorst met ingang van 08/11/2021. Deze middelen mogen niet meer worden verkocht of toegepast.

04/11/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel CLOMINATOR 360 CS (1309P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/10/2021

De toepassingen in opgeslagen rogge, maïs en rijst worden van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel PIRIGRAIN SLD (10469P/B) verwijderd wegens een risico op overschrijding van de maximale residulimieten.

21/10/2021

In 2019 werd een charter opgesteld tussen overheid en industrie om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit leidde intussen tot concrete emissiereductieplannen voor diflufenican en S-metolachloor.

19/10/2021

In 2022 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.