Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

04/02/2019

De toelating van het middel FLORANID TURF + HERBICIDE (10363P/B) wordt ingetrokken.

29/01/2019

De middelen ASULAM 400 SL, ASULOX, ASULTRAN en IT ASULAM zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in knolselder, selderij (bleek-, groene en witte), spinazie, knolvenkel, peterselie en witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2019 tot en met 28/06/2019.

23/01/2019

De toelatingen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van propyzamide worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

18/01/2019

Plagsel en chopper afkomstig van bos- en heidegrond mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als bodemverbeterend middel of als grondstof voor teeltsubstraten. Voor het verhandelen van plagsel is een ontheffing nodig.

18/01/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van propiconazool worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

19/12/2018

Vanaf 2019 zal België als eerste Europese lidstaat de nieuwe gegevensvereisten voor bijen evalueren volgens het EFSA Guidance document. Op Europees vlak wordt geen overeenkomst bereikt om de sinds 2016 bijkomend vereiste studies mee te nemen in de risico-evaluatie, dus heeft België maar het voortouw genomen.