Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

20/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloridazon, quinoclamine, imazaquin, thiamethoxam en fenpropimorph blijven langer geldig.

12/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen VYDATE CHL (8308P/B) ; VICTUS (9706P/B) ; KELVIN (9707P/B) ; VIRIDAL (9720P/B) en KELVIN OD (10405P/B)  worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

12/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen RIPELOCK ACTIVATOR SOLUTION (10310P/B) en RIPELOCK ACTIVATOR TABLET (10311P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

07/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen LEGURAME (6029P/B, 300 g/l) en CARBURAME (9397P/B) worden sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.

01/10/2020

Een aantal vergunningen voor parallelhandel wordt ingetrokken naar aanleiding van de Brexit.

30/09/2020

In 2021 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.