Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

12/05/2021

Een lijst met alle geldige vergunningen voor parallelhandel is vanaf nu beschikbaar en wordt op regelmatige basis bijgewerkt.

11/05/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 02/06/2021 tot en met 29/09/2021.

06/05/2021

Er werden een aantal maatregelen genomen om de vervuiling van oppervlaktewater met diflufenican te vermijden/verminderen in het kader van het charter met de industrie.

04/05/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel BOSPY (1286P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

30/04/2021

De middelen AMIPRID SG, ANTILOP SG, ATTA-SYSTO 20 SG, GAZELLE SG, INSYST, INTER APRID SG, MIPRID, MOSPILAN SG en ORIX 20 SG zijn toegelaten tegen peerluis phylloxera in perenbomen vanaf 01/05/2021 tot en met 30/06/2021.

30/04/2021

De gewasbeschermingsmiddelen CALIGULA (11113P/B), PROPULSE (10245P/B) en RECITAL (11112P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen sclerotiënrot in soja voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2021 tot en met 28/08/2021.