Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

22/06/2022

De nationale richtlijnen voor vergunningen voor parallelhandel werden herzien en aangevuld met verduidelijkingen omtrent geldigheid van een vergunning, importverklaring, handelsbenaming en etiketteringsvoorschriften.

15/06/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

15/06/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spinetoram worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

10/06/2022

De toelatingen van de middelen BONTIMA (10201P/B), CEBARA (10202P/B), GIGANT (10830P/B), EMBRELIA (10880P/B) en REFLECT (10690P/B) worden ingetrokken.

07/06/2022

De toelating van het middel DIRANGO (9937P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

02/06/2022

Het middel VERIMARK (11192P/B) op basis van 200 g/l cyantraniliprole is toegelaten voor gebruik tegen bladluizen (aphididae) in komkommer en paprika onder bescherming, en tegen Tuta absoluta en witte vliegen (Bemisia tabaci, Trileurodes vaporariorum) in tomaat onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2022 tot en met 28/09/2022.