Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet zonder risico: de veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden om een product veilig te gebruiken zijn er niet zonder reden. Wanneer je deze voorschriften niet correct opvolgt, kan dit je gezondheid schaden. Dit is een van de lessen die we kunnen trekken uit het toxicovigilantierapport gewasbeschermingsmiddelen 2019-2022 op basis van oproepen aan het Antigifcentrum.