Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

18/01/2019

Plagsel en chopper afkomstig van bos- en heidegrond mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als bodemverbeterend middel of als grondstof voor teeltsubstraten. Voor het verhandelen van plagsel is een ontheffing nodig.

18/01/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van propiconazool worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

19/12/2018

Vanaf 2019 zal België als eerste Europese lidstaat de nieuwe gegevensvereisten voor bijen evalueren volgens het EFSA Guidance document. Op Europees vlak wordt geen overeenkomst bereikt om de sinds 2016 bijkomend vereiste studies mee te nemen in de risico-evaluatie, dus heeft België maar het voortouw genomen.

17/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van acetamiprid op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

17/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van fenpyrazamine op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

07/12/2018

Het middel APRON XL is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) door de behandeling van zaaizaad van suikerbieten voor een termijn van 120 dagen, vanaf 01/12/2018 tot en met 30/03/2019.