Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

20/03/2023

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van abamectine op Europees niveau impliceert de wijziging van het gebruik van een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

17/03/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel BUDGET ABAMECBEL (1120P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

09/03/2023

De middelen AMIPRID SG, ANTILOP SG, ATTA-SYSTO 20 SG, GAZELLE SG, INSYST, INTER APRID SG, MIPRID, MOSPILAN SG en ORIX 20 SG zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten vanaf 17/03/2023 tot en met 14/07/2023.

08/03/2023

De toelating van het middel BONALAN (7186P/B) wordt niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

01/03/2023

De verneveling van het middel BIOX-M (9750P/B) is al toegelaten als kiemremmer voor heetverneveling in opgeslagen aardappelen, maar wordt nu tijdelijk ook toegelaten voor koudverneveling voor een termijn van 120 dagen vanaf 1/03/2023 tot en met 28/06/2023.

28/02/2023

In 2019 werd een charter opgesteld tussen overheid en industrie om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit resulteert nu in concrete emissiereductieplannen voor terbuthylazine, flufenacet en metazachloor.