Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

16/10/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden bestemd voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden. Dit bericht vervangt het bericht dat op 5 oktober gepubliceerd werd.

11/10/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN (9987P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

08/10/2018

Binnenkort zullen er Europese Verordeningen worden gepubliceerd waarbij alle maximaal toegelaten residugehalten voor de werkzame stoffen linuron en iprodion worden geschrapt. Dit betekent dat er op termijn geen levensmiddelen in de handel mogen zijn die deze residuen bevatten.

05/10/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden. In dit bericht vindt u een lijst van de producten die vanaf 6 oktober verboden zijn.

26/09/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische herbiciden voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden.

25/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel SUBSTRAL PLANTEN SPRAY POUR PLANTES (9667G/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.