Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

17/08/2018

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel MASAI 20 WP (8435P/B) werd ingetrokken in diverse teelten.

17/08/2018

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen DORBANG GRANULAAT (954P/P) en PYRIFOS 5G (1186P/P) worden ingetrokken.

17/08/2018

De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA - European Food Safety Authority) heeft twee nieuwe wetenschappelijke rapporten gepubliceerd die verband houden met residuen van glyfosaat. De conclusies van beide rapporten zijn geruststellend.

16/07/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CERAFON (9386P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

10/07/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CYREN 4E (8826P/B), PYCHLOREX 5 G (8353P/B) en PYRISOL GR (10045P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

28/06/2018

Het middel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2018 tot en met 11/11/2018.