Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

18/06/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw in groengeoogste erwten (zonder peul) voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/07/2021 tot en met 28/10/2021.

11/06/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) in lege stormbekkens voor een termijn van 120 dagen vanaf 07/06/2021 tot en met 04/10/2021.

08/06/2021

De lijst met erkende driftreducerende middelen en maatregelen werd op 23 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

07/06/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TEKKEN (10596P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

04/06/2021

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van hexythiazox op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

01/06/2021

Het middel MINECTO ONE (11119P/B) is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg, preivlieg/uienvlieg, wortelvlieg, mineervliegen, trips en aspergekevers in diverse teelten vanaf 03/06/2021 tot en met 31/07/2021.