Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

22/06/2018

De toelating van het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen BRAVO en BRAVO 500 in aardappelen, aardappelpootgoedteelt, tomaten, schorseneren, sierbomen en -heesters (open lucht) en in granen ter bestrijding van roestziekten en netvlekkenziekte/strepenziekte werd ingetrokken.

19/06/2018

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2018 tot en met 12/10/2018.

12/06/2018

De Verordeningen die de goedkeuringsvoorwaarden voor clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam wijzigen werden gepubliceerd. De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen zullen aangepast of ingetrokken worden. Enkel toepassingen op gewassen onder bescherming zullen toegelaten blijven.

12/06/2018

Sinds enkele jaren wordt vastgesteld dat fosfonaat wordt toegevoegd aan NPK-meststoffen. Dit is illegaal aangezien fosfonaat geen voedingselement is.

08/06/2018

Op 31 mei 2018 werd het 60-jarig bestaan van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik gevierd met een infodag georganiseerd door de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

07/06/2018

De laatste 60 jaar worden almaar striktere gegevensvereisten opgelegd en dit leidt tot een strengere beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op het vlak van menselijke gezondheid, blootstelling en leefmilieu. We zien ook een aantoonbare en beduidende vermindering van het aantal hoog-toxische werkzame stoffen toegelaten op Europees vlak.