Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Bemestingsproducten

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

15/05/2023

Bij behandelingen met gewasbeschermingsmiddelen vóór het planten en na de oogst moet de geldende gewestelijke wetgeving rond het beheer van effluenten die gewasbeschermingsmiddelen bevatten worden nageleefd om de risico’s van lozing in het milieu te beperken. Dit zal voortaan worden vermeld worden op de etiketten van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

09/05/2023

Het middel MINECTO ONE (11119P/B) op basis van cyantraniliprole is toegelaten voor gebruik tegen aspergekevers, koolvlieg, mineervliegen, preivlieg/uienvlieg, trips en wortelvlieg in diverse teelten in open lucht vanaf 10/05/2023 tot en met 31/07/2023.

09/05/2023

De toelating van het middel ANTI-SCHUIM/ANTI-MOUSSE (10118P/B) wordt niet verlengd op vraag van de toelatingshouder.

09/05/2023

De toelating van het middel VYDATE 10 G (6591P/B) wordt niet verlengd.

08/05/2023

De middelen BENEVIA (10762P/B) en CYANPRO (1373P/P) zijn toegelaten voor gebruik in open lucht tegen aspergekevers, Drosophila suzukii, koolvlieg, mineervliegen, trips, uienvlieg en wortelvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2023 tot en met 28/09/2023.