Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

22/05/2019

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2019 tot en met 12/10/2019.

20/05/2019

De toelating van het middel AVADEX 480 (7785P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

17/05/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel PIRIMOR (1031P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/05/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel SCALA (1023P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

08/05/2019

De jaarlijks verkochte hoeveelheden van gewasbeschermingsmiddelen vormen nuttige informatie voor veel maatschappelijke actoren en voor iedereen die geïnteresseerd is in de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Deze gegevens zijn nu online beschikbaar.

07/05/2019

Het middel Benevia is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii, koolvlieg, preivlieg/uienvlieg en thrips in diverse teelten vanaf 15/06/2019 tot en met 12/10/2019.