Product op basis van bifenox tijdelijk toegelaten in wortelen, knolselder en pastinaak tegen zwarte nachtschade

22/04/2024

Het gewasbeschermingsmiddel FOX 480 SC (10861P/B – 480 g/l bifenox) is toegelaten met het nummer 33632P/B/120 voor gebruik in wortelen, knolselder en pastinaak tegen zwarte nachtschade voor een termijn van 120 dagen startend vanaf 15/04/2024 tot en met 12/08/2024.

De toelating van FOX 480 SC (33632P/B/120) kan u raadplegen via de zoekfunctie vanaf de geldigheidsdatum.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina