Certificaat

Op aanvraag van de firma kan onze dienst een certificaat afleveren om te bevestigen dat een bepaald product van de firma wel degelijk toegelaten is in België.

In dergelijke gevallen moet een voorstel tot certificaat worden opgestuurd aan het secretariaat van onze dienst (aan Mevr. Anouck Frulleux of Mevr. Nathalie Pynket). Na controle wordt een goedgekeurd certificaat aan de firma bezorgd.

De retributie voor het bekomen van een certificaat bedraagt 250 €.