Spuittoestellen

Het onderstaande document is voornamelijk gericht aan de producenten van spuittoestellen. Het geeft uitleg over de klassering van driftreducerende spuittoestellen en -doppen en over de te volgen procedure voor de registratie van dit materiaal in België.

De lijst van driftreducerend materiaal vindt u hier.

Controle

De verplichte controle van spuittoestellen wordt geregeld door het Ministerieel besluit van 25 augustus 2004 betreffende de verplichte controle van spuittoestellen.

Volgens dit besluit dienen alle spuittoestellen, uitgezonderd rugsproeiers en spuitmachines waarbij het vloeistofvat onder druk wordt gezet of waarbij de vloeistof door zwaartekracht verspreid wordt, die op Belgische grondgebied worden gebruikt, gekeurd te worden. Het doel van de controle is het opsporen van functiestoornissen en het aanduiden van de oorzaken ervan. Dit moet leiden tot een verbetering van de toestand van de in gebruik zijnde toestellen.
Iedereen die een spuittoestel bezit wordt persoonlijk uitgenodigd. Alle spuittoestellen dienen om de 3 jaar gecontroleerd te worden. Nieuwe toestellen, in gebruik genomen na het van kracht worden van dit besluit, moeten binnen de 3 jaar na de verkoopdatum gecontroleerd worden.

Het Département du Génie Rural van het CRA te Gembloux is verantwoordelijk voor de organisatie van de controle in het Frans- en het Duitstalige landsgedeelte, het Departement mechanisatie, arbeid, gebouwen, dierwelzijn en milieubeveiliging van het ILVO te Merelbeke organiseert de controle in het Nederlandstalige landsgedeelte.

Keuring van spuittoestellen ›