Professionele gebruiker

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen veilig gebruikt worden zolang de gebruiksvoorschriften gerespecteerd worden. Om de gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen moet men dus verantwoord te werk gaan. Zowel vóór, tijdens als na een behandeling zijn maatregelen aangewezen om een verantwoord gebruik of de zogenaamde goede praktijk te verzekeren. Professionele gebruikers moeten over een fytolicentie beschikken om gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik te mogen aankopen, bewaren en gebruiken.

Op het etiket van ieder gewasbeschermingsmiddel wordt specifiek vermeld waar u op moet letten en welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen. Lees dus het etiket vooraf!

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen moet steeds als het ultieme redmiddel aanzien worden. Voor zover mogelijk moet de voorkeur gegeven worden aan een biologische of een geïntegreerde bestrijding, rekening houdend met alle natuurlijke factoren die meespelen.

In deze sectie wordt een aantal aandachtspunten aangehaald die voor professionele gebruikers van belang zijn: