Wat is een teelt onder bescherming?

Sommige gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten op de Belgische markt voor één of meerdere gebruiken onder bescherming. In de praktijk worden verschillende types structuren gebruikt om een teelt te beschermen tegen zon, wind, hagel of lage temperatuur. Echter, niet alle structuren bedekken de teelt voldoende om te kunnen spreken van een teelt onder bescherming, zoals vermeld op de toelatingsakte van een gewasbeschermingsmiddel.

In België wordt de volgende definitie toegepast voor teelt onder bescherming:

Een teelt onder bescherming is een teelt die bedekt is op het moment van toepassen van het gewasbeschermingsmiddel tot het einde van de teelt, waarbij de structuur groot genoeg is om in te wandelen en de bovenkant én zijwanden afgesloten zijn met een niet-waterdoorlatende afdekking.

Dit wordt meer uitgebreid omschreven in het document “Wat is een teelt onder bescherming?”.