Verticale teelten

Voor verticale teelten wordt de toepassingsdosis op de toelatingsakte van een gewasbeschermingsmiddel steeds uitgedrukt in dosis per hectare haag wanneer het verticale bladoppervlak wordt behandeld. Deze manier van dosisuitdrukking laat toe om de hoeveelheid te bepalen die daadwerkelijk op het bladoppervlak wordt toegepast. Hierdoor wordt een optimale werkzaamheid van de producten verzekerd voor de bestrijding van plagen en ziektes en verlaagt men de risico’s voor het milieu.

Om een gewasbeschermingsmiddel in de praktijk toe te passen dient de gebruiker de vermelde dosis per hectare haag om te rekenen naar een hoeveelheid voor het perceel. Hoe deze conversie van dosis per hectare haag naar hoeveelheid voor het perceel moet gebeuren wordt uitgelegd in de brochure 'Hoe bereken je in de praktijk de hoeveelheid van een gewasbeschermingsmiddel nodig voor verticale teelten?'. U vindt er bovendien ook handige tabellen om zelf de omrekening uit te voeren of u kan alles ook automatisch laten omrekenen via het bijgevoegde Excel formulier.