Bescherming van het oppervlaktewater bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen