Over gewasbeschermingsmiddelen

Een gewasbeschermingsmiddel dient om een gewas te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ziekten, plagen en onkruid.

Gewasbeschermingsmiddelen bevatten één of meerdere werkzame stoffen. Gewasbeschermingsmiddelen worden ook formuleringen genoemd omdat deze werkzame stoffen ‘geformuleerd’ worden met andere stoffen, co-formulanten of formuleringshulpstoffen genoemd.

 • Werkzame stoffen zijn de actieve bestanddelen van gewasbeschermingsmiddelen. Ze zijn met andere woorden essentieel voor de werking tegen schadelijke organismen.
 • Formuleringshulpstoffen worden toegevoegd om het gewasbeschermingsmiddel veilig en efficiënt te kunnen toepassen. Ze zorgen ook voor stabiliteit en een goede werking. Voorbeelden zijn het oplosmiddel (bv. water), antischuimmiddelen, antivriesmiddelen en kleurstoffen.
 • Sommige ingrediënten hebben een specifieke en essentiële rol in de werking van het gewasbeschermingsmiddel. Voorbeelden zijn
  • een safener (beschermstof) om het gewas te beschermen tegen eventuele schadelijke bijwerking en
  • een synergist om de goede werking van de werkzame stof te verzekeren.

Naam en toelatingsnummer

Het zijn deze formuleringen (of middelen) die commercieel beschikbaar zijn. Ze hebben een commerciële naam en een toelatingsnummer. Het toelatingsnummer is een nummer van de volgende vorm:

bv. 10156P/B

Na het nummer wordt een lettercode toegevoegd met de volgende betekenis:

 • P/B: professioneel (‘P’) of niet-professioneel (‘G’ = garden) gebruik
 • …P/B: ‘B’ staat voor een formulering toegelaten in België. Hier kan ook een ‘P’ staan voor een product dat ingevoerd is uit een andere lidstaat via parallelhandel

Aard

Gewasbeschermingsmiddelen worden onderverdeeld op basis van hun werkingswijze. Er bestaan herbiciden, insecticiden, fungiciden, … De meest voorkomende groepen zijn de volgende:

 • herbicide
 • insecticide
 • fungicide
 • groeiregulator
 • nematicide
 • acaricide
 • rodenticide
 • molluscicide
 • afweermiddel

Meer details over de werkingswijze van middelen vindt u hier.

Formuleringstype

Formuleringen kunnen verschillende fysische vormen hebben:

 • vast
 • vloeibaar
 • gas

Verder krijgen formuleringen een lettercode of formuleringstype. Het formuleringstype is gebaseerd op fysische vorm en toepassingsmethode. De meest voorkomende formuleringstypes zijn

 • stuifpoeder (DP)
 • emulgeerbaar concentraat (EC)
 • granulaat (GR)
 • suspensieconcentraat (SC)
 • met water mengbaar concentraat (SL)
 • water dispergeerbaar granulaat (WG)
 • spuitpoeder (WP)

Een uitgebreide lijst en meer informatie over de fysico-chemische eigenschappen van gewasbeschermingsmiddelen vindt u hier.