Bescherm uzelf en uw omgeving

Gewasbeschermingsmiddelen moeten verantwoord worden gebruikt om de gebruiker (uzelf) en het leefmilieu (uw omgeving) te beschermen.

Bescherm uzelf

Onafhankelijk van de aard van het middel of de soort behandeling, wordt de volgende bescherming aanbevolen tijdens de toepassing/gebruik:

 • een waterdichte overall,
 • rubberhandschoenen (van neopreen of nitril),
 • een beschermende bril (of masker) en
 • rubberlaarzen.

Gedurende de behandeling mag de gebruiker niet:

 • roken, drinken of eten,
 • zich in de ogen of rond de mond wrijven en
 • langdurig besmette kleren dragen.

Na het werk moet de gebruiker zich steeds zorgvuldig wassen en eventuele kwetsuren, zelfs de kleinste, ontsmetten. De werkkledij moet ook zorgvuldig gereinigd worden.

Bepaalde middelen zijn zodanig giftig dat zij voorbehouden worden aan professionele gebruikers. Voor deze middelen zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Als er een ongeval gebeurt, moeten de ‘Aanwijzingen voor de geneesheer’ en de ‘Aanwijzingen betreffende eerste hulp’ worden doorgegeven aan de opgeroepen dokter. Deze informatie bevindt zich op het etiket van elk gewasbeschermingsmiddel.

Bescherming uw omgeving

Om het leefmilieu te beschermen moet de gebruiker de volgende zaken in acht nemen:

 • enkel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken indien dit noodzakelijk is,
 • de middelen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn,
 • de toegelaten toepassingsdosis nauwkeurig naleven,
 • de uiterste gebruiksdatums voor de oogst strikt naleven,
 • verpakkingen uitspoelen en de resten over het behandelde perceel verspuiten. De lege verpakking bezorgen aan een erkende ophaaldienst.

Het gebruikte middel mag niet terechtkomen in omliggende percelen en tuinen.

Bescherming van het water

De folder ‘Voor een betere bescherming van het water’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen op nationaal en gewestelijk niveau die moeten toegepast worden bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de buurt van oppervlaktewater.