Beschermingsadvies voor floristen

Bloemen kunnen residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Floristen - die veel in contact komen met bloemen - kunnen de blootstelling beperken door volgende beschermingsmaatregelen toe te passen:

  • Draag handschoenen wanneer u intensief met bloemen werkt. Deze handschoenen dienen voldoende chemisch bestendig te zijn. Gebruik dus geen keukenhandschoenen uit latex, deze houden chemische producten onvoldoende tegen. De handschoenen moeten uit nitril of neopreen gemaakt zijn en voldoen aan de EN ISO 374 norm. Een alternatief zijn textielhandschoenen met een coating van nitril of neopreen op handpalm en vingers. Afhankelijk van de taak dienen de handschoenen ook snij- of prikbestendig te zijn en voldoen aan de norm EN 388.
  • Draag een schort
  • Eet, drink of rook niet terwijl u aan het werk bent
  • Zorg voor voldoende ventilatie in de werkruimte
  • Was handen en voorarmen na het werk, en zeker vóór het eten, drinken of roken.

Er gebeurt geen controle op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in sierplanten, omdat er alleen maximale residulimieten worden opgelegd voor eetbare gewassen. Ook worden veel snijbloemen geïmporteerd van buiten de Europese Unie, waar gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden die in Europa verboden kunnen zijn. Recent onderzoek toont nu aan dat sommige stoffen worden teruggevonden aan concentraties die problematisch kunnen zijn voor floristen die geen beschermingsmaatregelen treffen.

Voor de klant die de bloemen in huis haalt zijn die concentraties verwaarloosbaar.