Goede Landbouwpraktijk: behandelingen vóór het planten of na de oogst

Om de risico’s te beperken van lozing van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu na behandeling vóór het planten of na de oogst, moet de geldende gewestelijke wetgeving zoals vermeld in het document hieronder worden nageleefd.