Het etiket

Om u wegwijs te maken in deze informatie werd een specifieke brochure opgesteld:

Lees het etiket!

Als u wilt weten tegen welke ziekten en plagen er gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik toegelaten zijn, dan kan u onze databank raadplegen. Om de leesbaarheid van de etiketten te verbeteren werden de lijsten met de gewasbenamingen en de ziekten en plagen aangepast voor amateurgebruik.