Nieuws - Gewasbescherming

18/09/2018

In 2019 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren in Brussel voor het behalen van een fytolicentie Ps.

12/09/2018

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van fenamidone worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

06/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel GRO-STOP FLEXIFOG (10072P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

06/09/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CUADRO (10195P/B) en RIZA (9470P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

04/09/2018

Middelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van avocado’s, mango’s en kiwi’s voor een termijn van 120 dagen vanaf 05/09/2018 tot en met 02/01/2019.

03/09/2018

Het middel VERIMARK 20SC is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 03/09/2018 tot en met 31/12/2018.

31/08/2018

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PROPLANT (1033P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

30/08/2018

Met behulp van de nieuwe folder over de verlenging van de fytolicentie zorgt u ervoor dat uw fytolicentie tijdig kan worden verlengd.

21/08/2018

De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (European Food Safety Authority - EFSA) stelt ieder jaar een verslag op over de residuen van gewasbeschermingsmiddelen in levensmiddelen. Het verslag waarin de resultaten voor het jaar 2016 worden geanalyseerd werd op 25 juli 2018 gepubliceerd.

17/08/2018

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel MASAI 20 WP (8435P/B) werd ingetrokken in diverse teelten.