Nieuws - Gewasbescherming

23/10/2019

De toelatingen van de middelen NAUTILE WG (10531P/B), DEQUIMAN MZ WP (7814P/B) en PROZEB WG (9274P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder. Als gevolg worden de parallelvergunningen van ATTA-FESTIMAX DUO (1182P/P) en ATTA-FESTIMAX WG (1208P/P) ook ingetrokken.

17/10/2019

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel PARAAT (8553P/B) werd ingetrokken in diverse teelten.

10/10/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel BIXAZOR (1218P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

09/10/2019

De toelatingen van de middelen BEETIX 700 SC (9358P/B) en BETTATRONEX 700 SC (9161P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

09/10/2019

De toelating van het middel BUTTRESS (9819P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

08/10/2019

Volgens de HRIs zijn er in België meer producten met een laag risico en producten die minder gevaarlijk zijn, terwijl er een status quo is voor het gros van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

30/09/2019

De toelating van het middel BONI PROTECT (9915P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

27/09/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van dimethoaat worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

27/09/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van desmedifam worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

24/09/2019

In 2020 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.