Nieuws - Gewasbescherming

23/11/2018

De toelating van PYCHLOREX GARDEN (10102G/B) en de vergunning voor parallelhandel van SOL-INSECT (1060G/P) werden geschorst met ingang van 23 november 2018. Deze producten mogen niet meer worden verkocht of toegepast.

 

08/11/2018

De verkoop van synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik is verboden vanaf 31/12/2018. Het gebruik van deze selectieve herbiciden zal tot 31/12/2019 toegelaten blijven.

24/10/2018

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen MOVENTO (1131P/P) en MOVENTO 100 SC (9797P/B) is niet meer toegelaten in een aantal teelten onder bescherming sinds 15/10/2018.

16/10/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden bestemd voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden. Dit bericht vervangt het bericht dat op 5 oktober gepubliceerd werd.

11/10/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN (9987P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

08/10/2018

Binnenkort zullen er Europese Verordeningen worden gepubliceerd waarbij alle maximaal toegelaten residugehalten voor de werkzame stoffen linuron en iprodion worden geschrapt. Dit betekent dat er op termijn geen levensmiddelen in de handel mogen zijn die deze residuen bevatten.

05/10/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden. In dit bericht vindt u een lijst van de producten die vanaf 6 oktober verboden zijn.

26/09/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische herbiciden voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden.

25/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel SUBSTRAL PLANTEN SPRAY POUR PLANTES (9667G/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

25/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DANITRON (8377P/B) wordt ingetrokken.