Nieuws - Gewasbescherming

07/09/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel CENTIUM 360 CS (1302P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

20/08/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel INSEGAR (8812P/B) werd in september 2020 ingetrokken wegens niet-verlenging van de toelating van fenoxycarb. Op aanvraag van de toelatingshouder is de termijn voor het op de markt brengen door de toelatingshouder verlengd tot 01/09/2021.

20/08/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel MIRADOR XTRA (9502P/B) werd in januari 2021 ingetrokken wegens niet-verlenging van de toelating van cyproconazool. Op aanvraag van de toelatingshouder is de termijn voor het op de markt brengen door de toelatingshouder verlengd tot 15/09/2021.

06/08/2021

De middelen BORESO FLEX (11155P/B) en INFINITO (9650P/B) zijn toegelaten voor een verhoogd aantal toepassingen tegen phytophthora in aardappelen en aardappelpootgoedteelt vanaf 06/08/2021 tot en met 01/12/2021.

06/08/2021

De middelen ATTA-MARAN (1341P/P), RANMAN TOP (10042P/B), en SUGOI (10985P/B) zijn toegelaten voor een verhoogd aantal toepassingen tegen phytophthora in aardappelen en aardappelpootgoedteelt vanaf 06/08/2021 tot en met 01/12/2021.

06/08/2021

Het gebruik van sommige gewasbeschermingsmiddelen op basis van koper is vanaf 2022 niet meer toegelaten in een aantal teelten.

29/07/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw in vicia-bonen  (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (groengeoogst, zonder peul) en in groengeoogste erwten (zonder peul) voor een termijn van 120 dagen vanaf 28/07/2021 tot en met 28/10/2021.

28/07/2021

Momenteel verlopen een aantal aanpassingen aan de website wegens overschakeling naar een nieuw informaticasysteem. We proberen het effect voor de bezoekers zo beperkt mogelijk te houden.

22/07/2021

Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik worden soms verhandeld in combinatieverpakkingen die dan aangeduid worden als twin pack of combipack. Ieder verhandeld product moet op voorhand toegelaten worden maar toelating van de gecombineerde verpakking is daarom niet altijd nodig.

13/07/2021

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/08/2021 tot en met 12/12/2021.