Nieuws - Gewasbescherming

19/02/2020

De Europese Rekenkamer publiceerde onlangs een rapport waaruit zou blijken dat er maar beperkte vooruitgang werd geboekt in het meten en beperken van de risico’s verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wij wensen dit te nuanceren.

18/02/2020

Op 16 januari 2019 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de toelatingsprocedure in de Europese Unie voor pesticiden. Onze dienst heeft de aanbevelingen aan de lidstaten geanalyseerd.

18/02/2020

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in kolen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

13/02/2020

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2020 tot en met 12/07/2020.

13/02/2020

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2020 tot en met 28/06/2020.

13/02/2020

In het najaar 2019 heeft Test-Aankoop de resultaten bekend gemaakt van een studie naar de aanwezigheid van pesticiden in de urine van kinderen. Onze dienst heeft de studie opgevraagd en geanalyseerd. De resultaten van de studie geven geen aanleiding tot bijzondere bezorgdheid of tot een herziening van bestaande toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen.

06/02/2020

Onze dienst heeft samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen een richtlijn opgesteld voor de vergunningen voor parallelinvoer van gewasbeschermingsmiddelen.

28/01/2020

Het uitzaaien van zaaizaden van sla- en andijviesoorten gecoat met CRUISER wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2020 tot en met 12/08/2020.

27/01/2020

De toelating van het middel NEOREL UL (10391P/B) wordt ingetrokken.

15/01/2020

De toelatingen van de middelen RIPELOCK VP (10307P/B) en RIPELOCK TABS (10308P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.