Nieuws - Gewasbescherming

17/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel VSM ZWAVEL 80 WG (1210P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de middelen DELAN PRO (1192P/P) en MATRAQ PRO (1200P/P) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

Een aantal vergunningen voor parallelhandel wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van bromoxynil worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

15/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel FANATYL (1127P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

15/12/2020

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiofanaat-methyl worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

10/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel VISION PLUS (1128P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

10/12/2020

De toelating van de gewasbeschermingsmiddel COMET (9605P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

10/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel ATAFANAAT (1118P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

08/12/2020

We hebben de richtlijnen voor aangifte van gewasbeschermingsmiddelen bij het Antigifcentrum bijgewerkt, inclusief informatie over de UFI-code.