Nieuws - Gewasbescherming

30/10/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel ARALD 600 SC (1268P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

29/10/2020

De vergunningen voor parallelhandel van een aantal producten worden ingetrokken ten gevolge van de intrekking van de toelating van het referentieproduct.

29/10/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel CLOMAZOR 360 CS (1229P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

20/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloridazon, quinoclamine, imazaquin, thiamethoxam en fenpropimorph blijven langer geldig.

12/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen VYDATE CHL (8308P/B) ; VICTUS (9706P/B) ; KELVIN (9707P/B) ; VIRIDAL (9720P/B) en KELVIN OD (10405P/B)  worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

12/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen RIPELOCK ACTIVATOR SOLUTION (10310P/B) en RIPELOCK ACTIVATOR TABLET (10311P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

07/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen LEGURAME (6029P/B, 300 g/l) en CARBURAME (9397P/B) worden sneller ingetrokken dan voorheen aangekondigd.

01/10/2020

Een aantal vergunningen voor parallelhandel wordt ingetrokken naar aanleiding van de Brexit.

30/09/2020

In 2021 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

28/09/2020

De middelen GOZAI (9540P/B), KABUKI (9541P/B) en RAMOX (10924P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in appel- en perenbomen in open lucht vanaf 01/10/2020 tot en met 29/01/2021.