Nieuws - Gewasbescherming

17/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van acetamiprid op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

17/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van fenpyrazamine op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

07/12/2018

Het middel APRON XL is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) door de behandeling van zaaizaad van suikerbieten voor een termijn van 120 dagen, vanaf 01/12/2018 tot en met 30/03/2019.

07/12/2018

Het middel APRON XL is toegelaten voor gebruik tegen Pythium door de behandeling van zaaizaad van vlas voor een termijn van 120 dagen vanaf 10/12/2018 tot en met 08/04/2019.

07/12/2018

Het middel CELEST is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria door de behandeling van zaaizaad van vlas voor een termijn van 120 dagen vanaf 10/12/2018 tot en met 08/04/2019.

07/12/2018

Het middel VINTEC is toegelaten voor gebruik tegen Esca van de druivelaar (Phaeomoniella chlamydospora en Phaeoacremonium aleophilum) in druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/12/2018 tot en met 13/04/2019.

07/12/2018

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2019 tot en met 12/07/2019.

05/12/2018

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiram worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

04/12/2018

De tabel met de punten die als basis dienen voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in 2019 is beschikbaar.

03/12/2018

Het uitzaaien van suikerbietzaden gecoat met CRUISER 600 FS of PONCHO BETA wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/02/2019 tot en met 14/06/2019.