Nieuws - Gewasbescherming

11/08/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de middelen ACLO 600 (1149P/P) en VSM ACLONIFEN 600 (1245P/P) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/07/2020

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2020 tot en met 29/12/2020.

17/07/2020

Op de toelatingsakten voor gewasbeschermingsmiddelen worden minimale afstanden opgelegd die moeten worden aangehouden tot oppervlaktewater. Omdat deze zogenaamde bufferzones kunnen variëren volgens de gebruikte spuittechniek, wordt hierbij aangegeven dat de  bufferzones gelden bij bespuiting ‘met klassieke techniek’. Hiermee wordt bedoeld ‘zonder driftreductie’.

10/07/2020

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/08/2020 tot en met 12/12/2020.

09/07/2020

Het middel TUTA PRO PRESS is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2020 tot en met 29/12/2020.

07/07/2020

De toelatingen van de middelen GLYPHASE 360 (10568P/B) en PANIC FREE (10185P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

29/06/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel LAMBADA (1174P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

22/06/2020

De herziening van de maximale residulimieten van napropamide op Europees niveau impliceert de wijziging van een toepassing van één gewasbeschermingsmiddel op basis van deze werkzame stof.

22/06/2020

De herziening van de maximale residulimieten van myclobutanil op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

15/06/2020

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten en voederbieten en rode bieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2020 tot en met 12/10/2020.