Nieuws - Gewasbescherming

07/12/2018

Het middel VINTEC is toegelaten voor gebruik tegen Esca van de druivelaar (Phaeomoniella chlamydospora en Phaeoacremonium aleophilum) in druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/12/2018 tot en met 13/04/2019.

07/12/2018

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2019 tot en met 12/07/2019.

05/12/2018

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiram worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

04/12/2018

De tabel met de punten die als basis dienen voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in 2019 is beschikbaar.

03/12/2018

Het uitzaaien van suikerbietzaden gecoat met CRUISER 600 FS of PONCHO BETA wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/02/2019 tot en met 14/06/2019.

03/12/2018

Het uitzaaien van wortelzaden gecoat met CRUISER wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2019 tot en met 12/07/2019.

03/12/2018

Het uitzaaien van zaaizaden van sla- en andijviesoorten gecoat met CRUISER wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2019 tot en met 12/08/2019.

03/12/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PLENUM op basis van pymetrozine wordt ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

03/12/2018

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van diquat worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

03/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van triflumizool op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.