Nieuws - Gewasbescherming

04/11/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel CLOMINATOR 360 CS (1309P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/10/2021

De toepassingen in opgeslagen rogge, maïs en rijst worden van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel PIRIGRAIN SLD (10469P/B) verwijderd wegens een risico op overschrijding van de maximale residulimieten.

21/10/2021

In 2019 werd een charter opgesteld tussen overheid en industrie om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit leidde intussen tot concrete emissiereductieplannen voor diflufenican en S-metolachloor.

19/10/2021

In 2022 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

14/10/2021

De toepassingswijze van het gewasbeschermingsmiddel BIOX-M (9750P/B) als kiemremmer in aardappelen (na-oogst) werd aangepast voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/11/2021 tot en met 28/02/2022.

05/10/2021

De middelen GOZAI (9540P/B), KABUKI (9541P/B) en RAMOX (10924P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in appel- en perenbomen vanaf 05/10/2021 tot en met 02/02/2022.

28/09/2021

Het gebruik van de middelen SCELTA en DANISARABA 200 SC is niet langer toegestaan in appel- en perenbomen.

28/09/2021

De toelating van het middel ZAPPER (9170P/B) wordt ingetrokken.

20/09/2021

De toelating van het middel GRANUPOM (9198P/B) wordt niet verlengd.

09/09/2021

De toelating van het middel PLATFORM S (8999P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.