Nieuws - Gewasbescherming

27/04/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel MAGIS (1070P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

22/04/2021

De middelen IMIDAN 40 WG (10621P/B) en VSM FOSMET 40 (1404P/P) zijn toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/05/2021 tot en met 26/08/2021.

21/04/2021

Volgend op de publicatie van Verordening (EU) 2020/1182 (15e ATP-Verordening) werd de CLP-etikettering van een aantal gewasbeschermingsmiddelen gewijzigd.

20/04/2021

De herziening van de maximale residulimieten van terbuthylazine leidt tot wijziging van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

13/04/2021

Het middel POMOXON EXTRA is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheutvorming in kerstsparren voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2021 tot en met 12/08/2021.

07/04/2021

Dit jaar werden flufenacet, metazachloor, terbuthylazin en dimethenamid-P geselecteerd als werkzame stoffen om op te volgen en de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen.

31/03/2021

Het middel FORCE 1,5 GR (10911P/B) is toegelaten voor gebruik tegen bonenvlieg en bodeminsecten in drooggeoogste stamslabonen (zonder peul) voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2021 tot en met 29/07/2021.

31/03/2021

De toelating van het middel VALDOR FLEX (9838P/B) wordt ingetrokken.

31/03/2021

De middelen BATAVIA, MOVENTO, MOVENTO 100 SC, SPIROTETRABEL, VSM SPIROTETRAMAT en VSM SPIROTETRAMAT 100 SC zijn toegelaten tegen bladluizen in suiker- en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2021 tot en met 12/08/2021.

30/03/2021

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van fluxapyroxad impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.