Vernieuwde aanvraagprocedure voor driftreducerende technieken en maatregelen

08/06/2023

Onze dienst publiceert sinds jaren een lijst van toegelaten driftreducerende middelen en maatregelen. Deze lijst is toegevoegd als bijlage van het Ministerieel Besluit van 1 april 2021. Deze lijst is dus al even niet meer geüpdatet, en tot voor kort was er ook geen actieve procedure meer die toeliet om deze te actualiseren.

Om deze reden werd het technische comité ‘driftreductie’ opnieuw in het leven geroepen. Ook de verouderde aanvraagprocedure werd hieraan aangepast en is vanaf nu hier te raadplegen.

Dit technische comité zal semestrieel samenkomen om nieuwe aanvragen voor driftreducerende technieken en maatregelen te behandelen en te werken aan een update van de lijst. Deze updates zullen verzameld worden, en gemiddeld eenmaal per jaar bekrachtigd worden door publicatie in het Belgisch Staatsblad. De publicatie van de eerstvolgende update is voorzien voor eind 2023, met de focus op nieuwe driftreducerende doppen en technieken voor volleveldstoepassing.

Van zodra deze vernieuwde lijst gepubliceerd is in het Belgisch staatsblad, zal ook de huidige lijst aangepast worden.

Deel deze pagina