Vrijwillige intrekking van de vergunning van VALSOR

12/06/2023

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel VALSOR (1383P/P – 150 g/kg benthiavalicarb-isopropyl) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/07/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2024.

Deel deze pagina