Nieuws - Gewasbescherming

31/03/2023

In sommige stalen van in België geproduceerde honing werd de aanwezigheid van residuen van captan op niveaus boven de maximumwaarden vastgesteld. Om te voorkomen dat de limiet wordt overschreden, heeft het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik geadviseerd het gebruik in open lucht te beperken tot vóór en na de bloei van deze gewassen.

30/03/2023

Het middel FORCE 1,5 GR (10911P/B) is toegelaten voor gebruik tegen wortelvlieg, bodeminsecten, koolvlieg, raapvlieg, preivlieg/uienvlieg en bonenvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2023 tot en met 29/07/2023.

20/03/2023

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van abamectine op Europees niveau impliceert de wijziging van het gebruik van een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

17/03/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel BUDGET ABAMECBEL (1120P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

09/03/2023

De middelen AMIPRID SG, ANTILOP SG, ATTA-SYSTO 20 SG, GAZELLE SG, INSYST, INTER APRID SG, MIPRID, MOSPILAN SG en ORIX 20 SG zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten vanaf 17/03/2023 tot en met 14/07/2023.

08/03/2023

De toelating van het middel BONALAN (7186P/B) wordt niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

01/03/2023

De verneveling van het middel BIOX-M (9750P/B) is al toegelaten als kiemremmer voor heetverneveling in opgeslagen aardappelen, maar wordt nu tijdelijk ook toegelaten voor koudverneveling voor een termijn van 120 dagen vanaf 1/03/2023 tot en met 28/06/2023.

28/02/2023

In 2019 werd een charter opgesteld tussen overheid en industrie om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit resulteert nu in concrete emissiereductieplannen voor terbuthylazine, flufenacet en metazachloor.

28/02/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel ABAROLD 18 EC (1281P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/02/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel MERPAN 80 WG (1089P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.