Nieuwe versie van de handleiding voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België

Een nieuwe versie van ‘de gids’, de handleiding voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België is, nu beschikbaar.

De nieuwe versie bevat een groot aantal wijzigingen, waaronder:

  • Toevoeging over aanvragen voor de wederzijdse erkenning van 'generieke gewasbeschermingsmiddelen', toegestaan volgens art. 34 en wat deze moeten bevatten.
  • Wijziging in de opmerkingen betreffende de toepassing van artikel 34. De lijst met beschermde en onbeschermde gegevens van een referentieproduct in België is op aanvraag verkrijgbaar tegen een vergoeding van € 1500. De vergelijkbaarheid van de formuleringen en van de effecten van de producten moet worden aangetoond.
  • Wijziging van de administratieve procedure om een toelating aan te vragen en een update van de tabellen in verband met de inhoud van het dossier.
  • Bij elke aangifte moet een unieke formuleringsidentificatiecode (UFI) worden meegedeeld aan het Belgische Anti-gifcentrum.
  • Verduidelijking over waar de door het CZSC (Central Zone Steering Committee) gepubliceerde informatie terug te vinden is op het publieke gedeelte van CIRCABC.
  • Update betreffende de specifieke beoordelingscriteria, dosis, productverpakking en etikettering voor producten van niet-professionele gebruikers.

De andere wijzigingen vindt u in de revision history in het document zelf.

Deze handleiding is een technisch document dat voornamelijk bestemd is voor bedrijven die een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel willen verkrijgen en is enkel in het Engels beschikbaar.

Deel deze pagina