Nieuws - Gewasbescherming

09/05/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel DELAN WG (1043P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

09/05/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel DELAN PRO (1151P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

02/05/2022

De toelating van het middel GLOSSET 600 SC (10915P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

30/04/2022

De middelen AMIPRID SG, ANTILOP SG, ATTA-SYSTO 20 SG, GAZELLE SG, INSYST, INTER APRID SG, MIPRID, MOSPILAN SG en ORIX 20 SG zijn toegelaten tegen peerluis phylloxera in perenbomen vanaf 01/05/2022 tot en met 30/06/2022.

28/04/2022

De toelating van het middel TALISMA UL (9834P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

11/04/2022

De uitzaai in open lucht van zaaizaden van wortelen, rapen, koolrapen en rucola behandeld met het middel APRON XL is toegelaten ter bestrijding van kiemschimmels en valse meeldauw voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2022 tot en met 12/10/2022.

01/04/2022

Het middel FORCE 1,5 GR (10911P/B) is toegelaten voor de bestrijding van wortelvlieg, bodeminsecten, koolvlieg, raapvlieg, aardvlooien, preivlieg/uienvlieg en bonenvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2022 tot en met 29/07/2022.

01/04/2022

De middelen ATTA-FLURON (1316P/P), CHIKARA (9249P/B), FLAZA 25 (1248P/P), FLAZANET (1261P/P), FLAZELCO (1212P/P), HINOKI (10954P/B) en VALDOR SOLO (11096P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in druivelaars vanaf 01/04/2022 tot en met 29/07/2022.

01/04/2022

De schorsing van de toelating van SYNERGY GENERICS METAMITRON (10873P/B) werd opgeheven met ingang van 25/03/2022. Het middel mag dus weer verkocht en gebruikt worden.

24/03/2022

Als gevolg van de wijziging van de goedkeuringsvoorwaarden voor terbuthylazin op Europees niveau, zijn de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten, in 2021 aangepast.