Nieuws - Gewasbescherming

10/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel NARITA (1083P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

10/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel GRANIPROP 600 SC (1269P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

10/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel CENTIUM 360 CS (1323P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

10/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel KARIS 100 CS (1133P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel QUIZELCO (1225P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTERPENCO (1304P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het middel ATTA-DIFLUCAN (1354P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

06/10/2022

De toelating van het middel ETHEPRO (7775P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

06/10/2022

De toelating van het middel PATRIOT (9207P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

04/10/2022

Het middel BIOX-M (9750P/B) is al toegelaten als kiemremmer voor heetverneveling in opgeslagen aardappelen, maar wordt nu tijdelijk ook toegelaten voor koudverneveling voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/11/2022 tot en met 28/02/2023.