Nieuws - Gewasbescherming

28/04/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel VSM CYPRODINIL 37,5% + FLUDIOXONIL 25% (1171P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/04/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel PENCONABEL (1135P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/04/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel CYFLUFENABEL (1108P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

23/04/2020

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiacloprid worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

21/04/2020

De vergunning voor parallelhandel INTERMEC EC (1125P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

20/04/2020

De vergunning voor parallelhandel ATACAMINE (1085P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

08/04/2020

De middelen BARRACUDA, BORDER, CALLISTO, CUTER, HALDIS 100, KIDEKA, LIFTER, LOGANO 100 SC, LUMICA 100, MERISTO, MESOTRIOX 100 SC, OSORNO, RAIKIRI, STARSHIP en TEMSA SC zijn toegelaten tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in vlas voor een termijn van 120 dagen vanaf 06/04/2020 tot en met 03/08/2020.

07/04/2020

De maximale residulimiet voor de werkzame stof pencycuron in aardappelen wordt binnenkort verlaagd. De verkoop van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen en de behandeling van pootaardappelen worden daarom verboden vanaf 1 juni. De commercialisering van de oogst hiervan zal nog toegestaan zijn onder de huidige maximale residulimiet. Om de residuen voor de consument nu reeds zo laag mogelijk te houden, worden de telers gevraagd om in de mate van het mogelijke enkel nog pootaardappelen te behandelen die bestemd zijn voor de productie van nieuwe pootaardappelen.

02/04/2020

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) publiceerde onlangs de meest recente monitoringresultaten met betrekking tot residuen van gewasbeschermingsmiddelen in onze voeding. In 95,4% van de geanalyseerde monsters werden geen residuen aangetroffen die de wettelijk vastgestelde maximaal toegelaten residugehalten (MRL - maximum residue level) overtreffen. EFSA besluit dat het onwaarschijnlijk is dat de blootstelling aan residuen aanleiding geeft tot gezondheidsproblemen bij de Europese consumenten.

02/04/2020

De toelatingen van de producten op basis van epoxiconazool worden ingetrokken naar aanleiding van het einde van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees vlak.