Nieuws - Gewasbescherming

11/02/2021

Het uitzaaien van zaaizaden van slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood gecoat met GAUCHO 70 WS (8330P/B) is toegelaten in open lucht voor een termijn van 120 dagen.

04/02/2021

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van mancozeb worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

04/02/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel BUDGET FOSEBEL (1102P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

03/02/2021

Tijdens de vernieuwing van de goedkeuring van etoxazool op Europees vlak werd vastgesteld dat het gebruik moet worden beperkt om deze werkzame stof op een veilige manier te kunnen gebruiken. Daarom worden de huidige toelatingen beperkt tot gebruik op sierplanten onder bescherming.

27/01/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel PYRUS 400 SC (1298P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

27/01/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTER CYFLUFENAMIDE EW (1065P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

19/01/2021

De toelating van de toepassingen in open lucht van het middel OKAPI (7978P/B) wordt ingetrokken.

13/01/2021

De toelating van het middel FRUPICA (9128P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

07/01/2021

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van cyproconazool worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

22/12/2020

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 30/12/2020 tot en met 28/04/2021.