Nieuws - Gewasbescherming

14/01/2020

Elke toelatingshouder van gewasbeschermingsmiddelen moet toegang hebben tot de volledige samenstelling van de formulering.

09/01/2020

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van prochloraz op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

20/12/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel INSECTINE 500 EC (1176P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

20/12/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel CENTIUM 360 CS (1165P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

18/12/2019

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 30/12/2019 tot en met 27/04/2020.

12/12/2019

Het middel APRON XL is toegelaten voor gebruik tegen Pythium door de behandeling van zaaizaad van vlas voor een termijn van 120 dagen vanaf 10/12/2019 tot en met 07/04/2020.

12/12/2019

Het middel CELEST (9269P/B) is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria door de behandeling van zaaizaad van vlas voor een termijn van 120 dagen vanaf 10/12/2019 tot en met 07/04/2020.

10/12/2019

Sinds 31/12/2018 is het verboden om selectieve synthetische herbiciden te verkopen aan amateurs. Deze herbiciden mogen vanaf 1 januari 2020 niet meer worden gebruikt.

03/12/2019

Het uitzaaien van suikerbietzaden gecoat met CRUISER 600 FS en PONCHO BETA is volgend jaar opnieuw toegelaten voor een termijn van 120 dagen, maar dit wellicht voor de laatste keer.

25/11/2019

Het middel APRON XL is toegelaten voor de behandeling van zaaizaad van suikerbieten ter bestrijding van valse meeldauw voor een termijn van 120 dagen vanaf 12/11/2019 tot en met 10/03/2020.