Nieuws - Gewasbescherming

19/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel ATTA-FLEX (1259P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

12/08/2020

Het oorspronkelijke bericht gaf aan dat de producten toegelaten zijn in rode bieten. Dit is niet het geval. De toelatingsaktes waren correct.

11/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel PYRABOBEL (1157P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

11/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTERBELS (1158P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

11/08/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de middelen ATACAP (1117P/P), ATTA-SPIROMAT (1308P/P) en ATTA-DOXOPHYT (1319P/P) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

11/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel SERCADIS (1163P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

11/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel WOPRO CLETHODIM 120 EC (1318P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

11/08/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de middelen ACLO 600 (1149P/P) en VSM ACLONIFEN 600 (1245P/P) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/07/2020

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2020 tot en met 29/12/2020.

17/07/2020

Op de toelatingsakten voor gewasbeschermingsmiddelen worden minimale afstanden opgelegd die moeten worden aangehouden tot oppervlaktewater. Omdat deze zogenaamde bufferzones kunnen variëren volgens de gebruikte spuittechniek, wordt hierbij aangegeven dat de  bufferzones gelden bij bespuiting ‘met klassieke techniek’. Hiermee wordt bedoeld ‘zonder driftreductie’.