Nieuws - Gewasbescherming

25/06/2019

De overgangsperiode voor gedeclasseerde spuitdoppen werd verlengd tot een periode van 6 jaar. Deze maatregel beperkt de nadelen voor de gebruikers.

25/06/2019

Het middel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2019 tot en met 11/11/2019.

14/06/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloorthalonil worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

14/06/2019

De toelating van het middel MOCAP 15 MG (10178P/B) wordt ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van ethoprofos op Europees niveau.

13/06/2019

De toelatingen van de middelen AMISTAR XTRA (9503P/B) en MIRADOR XTRA (9502P/B) in vicia-bonen (drooggeoogst en groengeoogst, zonder peul) werden ingetrokken.

04/06/2019

Het middel SPOTLIGHT PLUS (9426P/B) is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop voor een termijn van 120 dagen vanaf 05/06/2019 tot en met 02/10/2019.

04/06/2019

De middelen BELOUKHA, KALINA en KATAMISA zijn toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop voor een termijn van 120 dagen vanaf 05/06/2019 tot en met 02/10/2019.

04/06/2019

De maximale residulimieten (MRLs) van quizalofop-P-ethyl werden herzien op Europees niveau. Als gevolg wijzigen een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

04/06/2019

De maximale residulimieten (MRLs) van mandipropamid werden herzien op Europees niveau. Als gevolg wijzigen een aantal toepassingen van het middel REVUS op basis van mandipropamid.

22/05/2019

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2019 tot en met 12/10/2019.