Nieuws - Gewasbescherming

12/06/2023

De toelatingen van de middelen RIPELOCK PROACTIVATORS (10417P/B), RIPELOCK SOLUTION (10416P/B) en RIPELOCK TABS 2.0 (10418P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

12/06/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel BALAYA (1395P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

12/06/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel VALSOR (1383P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

08/06/2023

De aanvraagprocedure voor driftreducerende technieken en maatregelen werd vernieuwd. Het technische comité 'driftreductie' werd opnieuw in het leven geroepen om de verouderde lijst van toegelaten driftreducerende middelen en maatregelen regelmatig bij te werken.

08/06/2023

De toelating van het middel MERKUR SC (11012P/B) wordt niet verlengd.

07/06/2023

Op 11 mei 2023 publiceerde de European Food Safety Authority (EFSA) een herziene versie van zijn richtsnoer voor de beoordeling van het risico voor honingbijen, hommels en solitaire bijen volgend op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

07/06/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTER CAPTAN WG (1377P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

15/05/2023

Bij behandelingen met gewasbeschermingsmiddelen vóór het planten en na de oogst moet de geldende gewestelijke wetgeving rond het beheer van effluenten die gewasbeschermingsmiddelen bevatten worden nageleefd om de risico’s van lozing in het milieu te beperken. Dit zal voortaan worden vermeld worden op de etiketten van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

09/05/2023

Het middel MINECTO ONE (11119P/B) op basis van cyantraniliprole is toegelaten voor gebruik tegen aspergekevers, koolvlieg, mineervliegen, preivlieg/uienvlieg, trips en wortelvlieg in diverse teelten in open lucht vanaf 10/05/2023 tot en met 31/07/2023.