Nieuws - Gewasbescherming

18/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel CLOMINATOR 360 CS (1226P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/03/2020

De toelatingen van de producten SCAB 80 WG (10587P/B), PROFCAPTA (10825P/B) en SHARCAPTA (10826P/B) zijn geschorst.

04/03/2020

Het middel BENEVIA (10762P/B) is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii, koolvlieg, preivlieg/uienvlieg en trips in diverse teelten vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

03/03/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen BENTA 480 SL (9982P/B) en BEST (10765P/B) werden geschorst op 3 maart 2020. Dit vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.

28/02/2020

De toelatingen van de middelen GLYFOS DAKAR (10077P/B) en GLYFOS ENVISION (9567P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

25/02/2020

Het middel SHERPA 0,8 GR (10104P/B)  is toegelaten voor gebruik tegen ritnaalden (kniptor), wortelvlieg en koolvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

25/02/2020

Het middel FORCE 1,5 GR (10911P/B) is toegelaten voor gebruik tegen wortelvlieg, bodeminsecten, koolvlieg, raapvlieg, aardvlooien, preivlieg/uienvlieg en bonenvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

21/02/2020

De EU-goedkeuring van de stof chloorprofam werd niet verlengd. We hebben een tekst opgesteld onder vorm van vragen en antwoorden, waarin we ingaan op de redenen voor deze beslissing en de gevolgen ervan.

20/02/2020

Onlangs werd een bericht de wereld ingestuurd als zou er fraude zijn gebeurd bij het uitvoeren van studies ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Er werden ook studies van het betrokken laboratorium aangewend voor de beoordeling van glyfosaat. Het potentieel van eventuele fraude lijkt evenwel beperkt.

20/02/2020

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 3 dagen vanaf 28/04/2020 tot en met 30/04/2020.