Nieuws - Gewasbescherming

08/09/2021

De toelating van de gewasbeschermingsmiddel TEKKEN (10596P/B) werd in juni 2021 ingetrokken op vraag van de toelatingshouder. Op aanvraag van de toelatingshouder is de termijn voor het gebruiken verlengd tot 30/06/2022.

08/09/2021

De toelatingen van de middelen COMPONENT A (9909P/B) en BUFFER PROTECT (10371P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

07/09/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel CENTIUM 360 CS (1302P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

20/08/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel INSEGAR (8812P/B) werd in september 2020 ingetrokken wegens niet-verlenging van de toelating van fenoxycarb. Op aanvraag van de toelatingshouder is de termijn voor het op de markt brengen door de toelatingshouder verlengd tot 01/09/2021.

20/08/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel MIRADOR XTRA (9502P/B) werd in januari 2021 ingetrokken wegens niet-verlenging van de toelating van cyproconazool. Op aanvraag van de toelatingshouder is de termijn voor het op de markt brengen door de toelatingshouder verlengd tot 15/09/2021.

06/08/2021

De middelen BORESO FLEX (11155P/B) en INFINITO (9650P/B) zijn toegelaten voor een verhoogd aantal toepassingen tegen phytophthora in aardappelen en aardappelpootgoedteelt vanaf 06/08/2021 tot en met 01/12/2021.

06/08/2021

De middelen ATTA-MARAN (1341P/P), RANMAN TOP (10042P/B), en SUGOI (10985P/B) zijn toegelaten voor een verhoogd aantal toepassingen tegen phytophthora in aardappelen en aardappelpootgoedteelt vanaf 06/08/2021 tot en met 01/12/2021.

06/08/2021

Het gebruik van sommige gewasbeschermingsmiddelen op basis van koper is vanaf 2022 niet meer toegelaten in een aantal teelten.

29/07/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw in vicia-bonen  (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (groengeoogst, zonder peul) en in groengeoogste erwten (zonder peul) voor een termijn van 120 dagen vanaf 28/07/2021 tot en met 28/10/2021.

28/07/2021

Momenteel verlopen een aantal aanpassingen aan de website wegens overschakeling naar een nieuw informaticasysteem. We proberen het effect voor de bezoekers zo beperkt mogelijk te houden.