Nieuws - Gewasbescherming

04/02/2019

De toelating van het middel FLORANID TURF + HERBICIDE (10363P/B) wordt ingetrokken.

29/01/2019

De middelen ASULAM 400 SL, ASULOX, ASULTRAN en IT ASULAM zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in knolselder, selderij (bleek-, groene en witte), spinazie, knolvenkel, peterselie en witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2019 tot en met 28/06/2019.

23/01/2019

De toelatingen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van propyzamide worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

18/01/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van propiconazool worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

19/12/2018

Vanaf 2019 zal België als eerste Europese lidstaat de nieuwe gegevensvereisten voor bijen evalueren volgens het EFSA Guidance document. Op Europees vlak wordt geen overeenkomst bereikt om de sinds 2016 bijkomend vereiste studies mee te nemen in de risico-evaluatie, dus heeft België maar het voortouw genomen.

17/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van acetamiprid op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

17/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van fenpyrazamine op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

07/12/2018

Het middel APRON XL is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) door de behandeling van zaaizaad van suikerbieten voor een termijn van 120 dagen, vanaf 01/12/2018 tot en met 30/03/2019.

07/12/2018

Het middel APRON XL is toegelaten voor gebruik tegen Pythium door de behandeling van zaaizaad van vlas voor een termijn van 120 dagen vanaf 10/12/2018 tot en met 08/04/2019.

07/12/2018

Het middel CELEST is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria door de behandeling van zaaizaad van vlas voor een termijn van 120 dagen vanaf 10/12/2018 tot en met 08/04/2019.