Nieuws - Gewasbescherming

04/04/2019

De toelatingen van de middelen CYMAX (9643P/B) en CYMOZEB (9632P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouders.

03/04/2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie normaal gezien binnenkort verlaten. We vatten kort de gevolgen van de Brexit samen voor vergunningen voor parallelinvoer, voor aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen met het VK als zonale rapporterende lidstaat, voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en voor de locatie van de toelatingshouder.

03/04/2019

De middelen MOVENTO, MOVENTO 100 SC, SPIROTETRABEL en VSM SPIROTETRAMAT 100 SC zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2019 tot en met 12/08/2019.

03/04/2019

De toelating van het middel TROY 480 (10175P/B) werd met onmiddellijke ingang geschorst als gevolg van een mogelijk probleem voor de gezondheid.

02/04/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van quinoclamine worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van deze werkzame stof.

02/04/2019

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen METEOR 369 SL (8559P/B) en MONDIUM (9718P/B) worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof imazaquin op Europees niveau.

02/04/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloridazon worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van deze werkzame stof.

02/04/2019

De toelating van de toevoegingsstof FIELDOR MAX (10239P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

18/03/2019

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in spruitkool, broccoli, bloemkool (witte en groene), sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) en tegen tomatenmineermot in tomaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2019 tot en met 29/07/2019.

05/03/2019

De instructies voor de etikettering en het zaaien van behandelde zaaizaden werden aangepast: voortaan geldt een bufferzone van 1 meter om waterorganismen te beschermen.