Nieuws - Gewasbescherming

20/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel inter AVANTA (1369P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

20/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTER SELECT (1367P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

20/12/2023

Het middel LUMIDERM is toegelaten voor gebruik tegen bonenvlieg bij behandeling van zaaizaden van stamslabonen (princesse-, snijbonen) voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/01/2024 tot en met 13/05/2024.

20/12/2023

Het middel TUTAVIR is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming vanaf 04/01/2024 tot en met 29/04/2024.

19/12/2023

Het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) begassingen en ontgassingen van 10/05/2023 is 1 juli 2023 in werking getreden, behalve voor de grondontsmettingen. Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels ook voor de grondontsmettingen. Dat betekent onder meer dat de grondontsmettingen op voorhand moeten gemeld worden in de begassingsdatabank.

18/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTER LUNAR (1379P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

18/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel MOVENTO 100 SC (1361P/P) wordt vervroegd ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

18/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel MOONA DUO (1282P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

12/12/2023

Diverse teelten werden ingetrokken van de toelatingen van de middelen FLINT (1199P/P), FLINT 50 WG (9144P/B), INTER TRIFLE (25135P/P) en VSM TRIFLO (24097P/P).

12/12/2023

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van triflusulfuron-methyl worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.