Nieuws - Gewasbescherming

23/09/2019

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van imazalil op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

11/09/2019

De nieuwe berekeningswijze voor de jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op het aantal gevarenpictogrammen dat op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel vermeld wordt.

12/08/2019

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2019 tot en met 29/12/2019.

05/08/2019

We verduidelijken graag bijkomend dat de toelating van de vermelde producten voor gebruik in de teelten warmoes, postelein (consumptie bladeren en/of stengels) en kruidenteelt eveneens werd ingetrokken.

19/07/2019

Vanaf 29 juli 2019 worden een aantal retributies voor aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen verhoogd. Daarnaast wordt de berekeningswijze gewijzigd van de jaarlijkse bijdragen die van toepassing zullen zijn op de hoeveelheden verkocht in 2020 en die dus te betalen zijn in 2021.

17/07/2019

Om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen, stelden de industrie en de overheden een charter op. Dit charter is nu beschikbaar.

10/07/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloorprofam worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

05/07/2019

Een nieuwe versie is beschikbaar van ‘de gids’, de handleiding voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België.

03/07/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel BUDGET FOSEBELLOS (1162P/P) wordt ingetrokken.

27/06/2019

Het gebruik van de middelen ETHOSIN FORTE SC (7110P/B), ETHOMAT 500 (8090P/B) en KEMIRON SC (8595P/B) in grasland-weiland zal vanaf 18/07/2019 niet langer toegelaten zijn.