Nieuws - Gewasbescherming

05/07/2017

Het document dat de nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen beschrijft is onderworpen aan een grondige update om een aantal punten te verduidelijken. Na akkoord van het Erkenningscomité op 27 juni 2017 werd eveneens de datum van implementatie aangepast volgens de te verwachten giftigheid voor bijen van een gewasbeschermingsmiddel, en werden een aantal overgangsmaatregelen gespecifieerd.

03/07/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FLUROX 180 EC (9828P/B, 180 g/l fluroxypyr) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

03/07/2017

Het middel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt (Napomyza cichorii) vanaf 15/07/2017 tot en met 11/11/2017.

30/06/2017

De middelen MOVENTO, MOVENTO 100 SC, SPIROTETRABEL en VSM SPIROTETRAMAT 100 SC zijn toegelaten tegen wollige wortelluis in wortelen en pastinaak vanaf 01/07/2017 tot en met 29/10/2017.

30/06/2017

Het middel AFFIRM is toegelaten voor gebruik tegen koolmotje en bladvretende rupsen in bloemkool (witte en groene), broccoli, spruitkool, sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool), Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna, en boerenkool (krulkool, palmboerenkool) in open lucht vanaf 01/07/2017 tot en met 29/10/2017.

23/06/2017

Op 19 juni organiseerde de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen een infodag naar aanleiding van de duizendste vergadering van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Zo’n 130 stakeholders genoten van de presentaties over de werking van het Comité en de walking dinner achteraf.

21/06/2017

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van diflubenzuron zal worden beperkt tot niet-eetbare gewassen, wegens een mogelijk risico voor consumenten op blootstelling aan een stof die kan voorkomen als onzuiverheid en als metaboliet.

13/06/2017

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel BRAVO 500 (982P/P) wordt ingetrokken.

07/06/2017

Sinds het International Agency for Research on Cancer (IARC) een bericht heeft gepubliceerd waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt is er heel wat te doen geweest over deze stof. We vervolledigden onze analyse naar aanleiding van de zogenaamde ‘Monsanto Papers’.

07/06/2017

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen BRAVO 500 (960P/P), CALARIS (963P/P), MANCOMIX WG (962P/P) et MANCOMIX WG WP (1026P/P) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

Pagina's