Nieuws - Gewasbescherming

30/03/2020

Het middel POMOXON EXTRA is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheutvorming in kerstsparren voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2020 tot en met 12/08/2020.

30/03/2020

De vergunning voor parallelhandel FLINT (1130P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

27/03/2020

Het middel IMIDAN 40 WG (10621P/B) is toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/05/2020 tot en met 26/08/2020.

27/03/2020

Een aantal vergunningen voor parallelhandel wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

26/03/2020

Het gewasbeschermingsmiddel PROPULSE (10245P/B) is toegelaten voor gebruik tegen sclerotiënrot in soja voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2020 tot en met 28/08/2020.

26/03/2020

Door de maatregelen van de coronacrisis werken wij, net zoals de meeste andere Belgen, van thuis uit. Dit betekent dat we enkel elektronisch werken en dat zorgt voor aanpassing.

23/03/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CUADRO 250 EC (10571P/B), DALILA (10058P/B), FORMAX (10467P/B), FURY 100 EW (8476P/B), LUSAN (10696P/B), MILAGRO (10165P/B), MINUET (9636P/B), NIC-IT (10057P/B), PERTUS (10014P/B), PROPOV (10737P/B) en TIFEX (10348P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

18/03/2020

De middelen ATTA-SPIROMAT, MOVENTO, MOVENTO 100 SC, SPIROTETRABEL, VSM SPIROTETRAMAT en VSM SPIROTETRAMAT 100 SC zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2020 tot en met 12/08/2020.

18/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel DIFENOCONABEL (1154P/P) wordt ingetrokken.

18/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel EUROCONAZOL (1082P/P) wordt ingetrokken.