Nieuws - Gewasbescherming

16/10/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden bestemd voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden. Dit bericht vervangt het bericht dat op 5 oktober gepubliceerd werd.

11/10/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN (9987P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

08/10/2018

Binnenkort zullen er Europese Verordeningen worden gepubliceerd waarbij alle maximaal toegelaten residugehalten voor de werkzame stoffen linuron en iprodion worden geschrapt. Dit betekent dat er op termijn geen levensmiddelen in de handel mogen zijn die deze residuen bevatten.

05/10/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden. In dit bericht vindt u een lijst van de producten die vanaf 6 oktober verboden zijn.

26/09/2018

De verkoop en het gebruik van synthetische herbiciden voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden.

25/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel SUBSTRAL PLANTEN SPRAY POUR PLANTES (9667G/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

25/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DANITRON (8377P/B) wordt ingetrokken.

18/09/2018

In 2019 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren in Brussel voor het behalen van een fytolicentie Ps.

12/09/2018

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van fenamidone worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

06/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel GRO-STOP FLEXIFOG (10072P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.