Nieuws - Gewasbescherming

28/02/2020

De toelatingen van de middelen GLYFOS DAKAR (10077P/B) en GLYFOS ENVISION (9567P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

25/02/2020

Het middel SHERPA 0,8 GR (10104P/B)  is toegelaten voor gebruik tegen ritnaalden (kniptor), wortelvlieg en koolvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

25/02/2020

Het middel FORCE 1,5 GR (10911P/B) is toegelaten voor gebruik tegen wortelvlieg, bodeminsecten, koolvlieg, raapvlieg, aardvlooien, preivlieg/uienvlieg en bonenvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

21/02/2020

De EU-goedkeuring van de stof chloorprofam werd niet verlengd. We hebben een tekst opgesteld onder vorm van vragen en antwoorden, waarin we ingaan op de redenen voor deze beslissing en de gevolgen ervan.

20/02/2020

Onlangs werd een bericht de wereld ingestuurd als zou er fraude zijn gebeurd bij het uitvoeren van studies ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Er werden ook studies van het betrokken laboratorium aangewend voor de beoordeling van glyfosaat. Het potentieel van eventuele fraude lijkt evenwel beperkt.

20/02/2020

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 3 dagen vanaf 28/04/2020 tot en met 30/04/2020.

19/02/2020

De Europese Rekenkamer publiceerde onlangs een rapport waaruit zou blijken dat er maar beperkte vooruitgang werd geboekt in het meten en beperken van de risico’s verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wij wensen dit te nuanceren.

18/02/2020

Op 16 januari 2019 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de toelatingsprocedure in de Europese Unie voor pesticiden. Onze dienst heeft de aanbevelingen aan de lidstaten geanalyseerd.

18/02/2020

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in kolen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

13/02/2020

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2020 tot en met 12/07/2020.