Nieuws - Gewasbescherming

11/07/2022

De middelen GOZAI (9540 P/B), KABUKI (9541 P/B) en RAMOX (10924 P/B) op basis van pyraflufen-ethyl zijn toegelaten in appelbomen en perenbomen in open lucht voor gebruik tegen éénjarige tweezaadlobbige onkruiden voor een termijn van 120 dagen vanaf 1/07/2022 tot en met 28/10/2022.

11/07/2022

Het middel AVADEX FACTOR (10947P/B) op basis van tri-allaat is toegelaten in spinazie in open lucht voor gebruik tegen duist (Alopecurus myosuroides), ijle dravik (Bromus sterilis), raaigras (Lolium spp.) en wilde haver (Avena fatua) voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2022 tot en met 11/11/2022.

08/07/2022

De toepassing van middelen op basis van bifenazaat wordt beperkt tot niet-eetbare gewassen in permanente kassen.

05/07/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

05/07/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spinetoram worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

22/06/2022

De nationale richtlijnen voor vergunningen voor parallelhandel werden herzien en aangevuld met verduidelijkingen omtrent geldigheid van een vergunning, importverklaring, handelsbenaming en etiketteringsvoorschriften.

15/06/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

15/06/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van spinetoram worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

10/06/2022

De toelatingen van de middelen BONTIMA (10201P/B), CEBARA (10202P/B), GIGANT (10830P/B), EMBRELIA (10880P/B) en REFLECT (10690P/B) worden ingetrokken.

07/06/2022

De toelating van het middel DIRANGO (9937P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.