Nieuws - Gewasbescherming

06/05/2019

Jaarlijks organiseert onze dienst een info- en discussiesessie over gewasbeschermingsmiddelen. In 2019 kwamen de nieuwe ontwikkelingen in de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingen voor noodsituaties, endocriene stoorstoffen en de mogelijkheid tot vrijstelling van het indienen van studies aan bod. Bijna 200 deelnemers zagen dat het goed was.

06/05/2019

De vergunning voor parallelhandel van het middel FRUCTIFOS (1147P/P) wordt ingetrokken.

03/05/2019

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CARBURAME (9397P/B) en LEGURAME (6029P/B) worden ingetrokken.

03/05/2019

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen SYSTHANE 20 EW (9064P/B) en SYSTHANE ECOZOME (10173P/B) worden ingetrokken.

03/05/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel INSEGAR (8812P/B) wordt ingetrokken.

03/05/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FRUGICO (9382P/B) wordt ingetrokken.

03/05/2019

De middelen TEPPEKI (9526P/B) en FLONICABEL (1109P/P) zijn toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 03/05/2019 tot en met 31/08/2019.

02/05/2019

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen ALLITRON WG (9082P/B) en MITRON WG (9083P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

30/04/2019

Het middel EXIREL is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in diverse teelten vanaf 01/06/2019 tot en met 28/09/2019.

29/04/2019

De lijst van driftreducerende doppen werd recent geüpdatet. Hierbij werden enkele nieuwe spuitdoppen aan de lijst toegevoegd, maar het driftreducerend vermogen van een aantal reeds toegelaten doppen werd verlaagd. Voor deze doppen geldt een overgangsperiode van 3 jaar.