Nieuws - Gewasbescherming

12/06/2018

De Verordeningen die de goedkeuringsvoorwaarden voor clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam wijzigen werden gepubliceerd. De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen zullen aangepast of ingetrokken worden. Enkel toepassingen op gewassen onder bescherming zullen toegelaten blijven.

12/06/2018

Sinds enkele jaren wordt vastgesteld dat fosfonaat wordt toegevoegd aan NPK-meststoffen. Dit is illegaal aangezien fosfonaat geen voedingselement is.

08/06/2018

Op 31 mei 2018 werd het 60-jarig bestaan van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik gevierd met een infodag georganiseerd door de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

07/06/2018

De laatste 60 jaar worden almaar striktere gegevensvereisten opgelegd en dit leidt tot een strengere beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op het vlak van menselijke gezondheid, blootstelling en leefmilieu. We zien ook een aantoonbare en beduidende vermindering van het aantal hoog-toxische werkzame stoffen toegelaten op Europees vlak.

01/06/2018

Het middel SPOTLIGHT PLUS is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2018 tot en met 28/09/2018.

01/06/2018

De middelen BELOUKHA, KALINA en KATAMISA zijn toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2018 tot en met 28/09/2018.

30/05/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen AGROXONE 750 (6463P/B) en AMISTAR XTRA (9503P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouders.

24/05/2018

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van diquat is vanaf heden niet langer toegestaan in hop om overschrijdingen van de maximum residulimieten (MRLs) te vermijden.

18/05/2018

De recent gepubliceerde studies die zouden aantonen dat glyfosaat bij veilig geachte dosissen toch gezondheidsschade zou veroorzaken bevatten in werkelijkheid geen onrustwekkende informatie. Mogelijke effecten op het DNA werden zelfs helemaal niet onderzocht.

17/05/2018

De toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen in blauwe en rode bosbessen wordt ingetrokken omdat deze toepassing niet afgedekt wordt door de geldende maximale residulimiet.